در ماه آوریل برای نخسیتین بار به ساکنان کالیفرنیا دستور داده شد تا مصرف آب شهری را برای کمک به ایالت در مقابله با خشکسالی تا ٢۵ درصد کاهش دهند؛ و این برای آنها امری تکان دهنده بود. جری براون، فرماندار کالیفرنیا هنگام اعلام محدودیت ها گفت: ” دنیا تغییر کرده است، و ما هم باید به گونه ای متفاوت عمل کنیم.”

این کار دشواری بود، اما شهرها در سرتاسر ایالت طلایی برای رویارویی با این چالش دست به اقدام زدند. آنها در پرتو تدابیر محافظتی، ازجمله امکان پرداخت جریمه، از آن حدی هم که مقرر شده بود فراتر رفتند و در مجموع مصرف آب خود را تا ٢٧٫۳ درصد کاهش دادند.

تطبیق روش های کشاورزی

علیرغم کاهش مصرف آب در مناطق شهری، با توجه به تداوم خشکسالی برای چهارمین سال پی در پی، کشاورزان جهت یافتن آب مجبور شدند زمین را عمیق تر حفر کنند. کمبود آب آنها را واداشت تا فناوری ها و روش های کارآمدتر را بپذیرند و به کار ببندند.

بعضی ها در سیستم های آبیاری مختلف سرمایه گذاری می کنند. به عنوان مثال، کشاورزان در مرکز کالیفرنیا برای ساختن یک کارخانه تصفیه پساب ها به شرکت محلی آب خود پیوستند. این کارخانه پساب را بازیافت و آن را به کمک تلمبه به کشتزارها می رساند.

در نقاط دیگر ایالت، کشاورزان به کشت محصولاتی روی آوردند که به آب کمتری احتیاج دارند. اریک لارن وابسته به دفتر کشاورزی فرمانداری سن دیگو، طی مصاحبه ای با رادیوی ملی عمومی به عنوان جایگزینی برای محصولات نیازمند به آب فراوان، به نوعی میوه معروف به “دراگون فروت” – که به آب بسیار ناچیزی احتیاج دارد-  اشاره کرد.

راه حل های متکی بر فناوری عالی

اگر در بقیه سال به اندازه کافی باران نبارد، مشکلات ناشی از آب در کالیفرنیا ممکن است وخیم تر شوند. به همین دلیل کشاورزان، رهبران کسب و کار و مقامات مسؤل در پی راه حل های نوآورانه و بلند مدت، از نانوتکنولوژی و داده های کلان گرفته تا کشاورزی دقیق هستند. در ماه ژانویه، ناسا ماهواره ای که برای بررسی رطوبت خاک طراحی شده است را به منظور کمک به کشاورزان برای مدیریت بهترمحصولات خود به فضا فرستاد.