سه مأمور پلیس با تجیهزات ضدشورش در برابر تابلوی یک داروخانه ایستاده اند (عکس از آسوشیتدپرس)
مجریان قانون در مکزیک برای مصادره داروهای تقلبی و زیر استاندارد به طور ناگهانی به داروخانه ها حمله کرده اند. (عکس از آسوشیتدپرس)

راه یافتن آفت داروهای تقلبی و زیر استاندارد به داروخانه ها در همه جا، ممکن است پیشرفت های چشمگیر در زمینه بهداشت عمومی را خنثی کند.

داروهای نوآورانه موجب نجات جان انسان ها در برابر اچ آی ی/ ایدز، مالاریا و سل شده اند، ولی هنگامی که عوامل بیماری زا با داروهای تقلبی مواجه شوند بیماری ها ممکن است بر آنها غلبه پیدا کنند و در این میان بیماران بازنده باشند.

جیم هرینگتون، یکی از ویراستاران شمار ویژه مجله پزشکی گرمسیری و بهداشت آمریکا که به بررسی این مشکل اختصاص یافته است گفت: “شیوع همگانی داروهای تقلبی و زیر استادارد، به ویژه در کشورهای کم در آمد که در آنها سیستم های نظارتی بر داورها ضعیف اند یا اصلا وجود ندارند، فراگیر است و خطر آنها  دست کم گرفته می شود.”  

دانشمندان نزدیک به ۱٧ هزار نمونه دارویی را از نظر کیفیت، تعلق شان به تولیدکنندگان قانونی و ویژگی های ترکیبات مورد بررسی قرار دادند. پژوهشگران در تمامی طیف این نمونه ها داروهای تقلبی و زیر استاندارد را درجات متفاوتی یافتند – ٩ درصد پایین ترین و ۴۱ درصد بالاترین.

یک کارمند وزارت بهداشت پرو مشغول صورت برداری از داروهای تقلبی جمع آوری شده از داروخانه های لیما در سال ٢٠۱٢ است. (عکس از آسوشیتدپرس)

پژوهشگران موردی را که در آن ۱٢٢ هزار کودک آفریقایی مبتلا به مالاریا پس از درمان با داروهای تقلبی جان باختند، تشریح می کنند.

سل در برابر داروهایی که در گذشته به طور مؤثر برای درمان آن به کار می رفتند مقاومت پیدا کرده  است و علت این امر ممکن است استفاده از داروهای زیراستاندارد باشد که به باکتری سل امکان دادند دفاع  جدیدی در برابر داروها برای خود ایجاد کند.

این مجله همچنین راه حل های بالقوه ای، ازجمله موارد زیر ارائه کرده است:

فرآورده های زیر استاندارد عرضه شده در بازار جهانی به داروها محدود نمی شوند و هزینه های آنها برای مصرف کنندگان و تولید کنندگان به طور یکسان سرسام آورند.