مبارزات انتخاباتی تمام شد، انتخابات انجام گرفت، و تبریک می گوییم، شما شهردار جدید هستید. اما چه اطلاعاتی درباره ایجاد بودجه شهر یا تنظیم مناسبات سازمان های وابسته به دستگاه های اداری خود دارید؟ مدیریت روزانه  یک شهر، بدون اشکال و درد سر ، به یادگیری و تجربه نیاز دارد. مقاضیات کار ممکن است رهبران تازه انتخاب شده را با توجه به میزان تجربه آنها، دچار حیرت کند.

به همین دلیل از  سال ۱۹۷۵ به این سو دانشگاه هاروارد میزبان “سمینار انتقال [مسؤلیت] و رهبری برای شهرداران تازه انتخاب شده بوده است. موسسه سیاست دانشگاه هاروارد به اتفاق کنفرانس شهرداران ایالات متحده، شهرداران منتخب شهرهای بزرگ و کوچک را برای حضور در یک سمینار فشرده سه روزه دعوت می کند. ٢۳ شرکت کننده در سمینار ماه دسامبر از ۱۸ ایالت، از جمله پنسیلوانیا، تنسی، کالیفرنیا و آلاسکا آمده بودند.

کریستین فلین که مدیریت این برنامه را به عهده دارد گفت: “بعضی از آنها افسران درجه دار پلیس بوده اند و از همه چیز درباره اداره پلیس آگاهی دارند، بعضی دیگر صاحب کسب و کارهای کوچک هستند و در این زمینه هیچگونه اطلاعی ندارند.”

فلین با هیئت علمی دانشگاه هاروارد و کنفرانس شهرداران هر سال پیرامون دستور کار سمینار مشورت می کند. آنچه در سال جاری به دستور کار کنفرانس افزوده شده شامل “کار پلیس و امنیت عمومی” و “جذب نسل هزاره به شهر خود” است.

شهردارانی که اخیرا انتخاب شده اند در سمینار ماه دسامبر برای شهرداران تازه انتخاب شده در دانشگاه هاروارد شرکت کردند. (عکس اهدایی)

کارشناسان مالی و شهرداران شاغل در بالتیمور و میامی و همچنین روزنامه نگارانی از نیویورک تایمز و سی ان ان با شهرداران جدید صحبت کردند. در کارگاه ها پیرامون مشخص کردن اولویت ها در صد روز اول تصدی، کار پلیس، برقراری ارتباط هنگام بروز بحران و توسعه اقتصادهای محلی بحث و گفتگو شد.

فلین تاکید می کند که این برنامه غیرحزبی است و به جای دولت یا یک شرکت یا گروه صاحب نفع، دانشگاه هاروارد است که هزینه آن را تامین می کند.

الیسون سیلبربرگ، شهردار جدید الکساندریا، ویرجینیا، توصیه هایی را از ویلیام اِوانس، کمیسر پلیس بوستون شنید. و گفت: “او به من یادآوری کرد که مواظب همه “تجهیزات پلیس” که مردم به عنوان شهردار جدید درخواست خریداری آنها را از من می کنند باشم.”  اوانس پیشنهاد کرد به جای هزینه کردن پول، که می تواند بودجه شهر را تحت فشار بگذارد، سیلبربرگ باید افسران پلیس را از پشت میز کار و خودروهای پلیس بیرون بیاورد، و از آنها بخواهد تا برای ایجاد اعتماد میان شهروندان وارد جامعه شوند.

طی مدت سمینار شهرداران تازه انتخاب شده همه در یک هتل می مانند و غذا را با هم صرف می کنند. سیلبربرگ گفت: “ایده های قابل توجهی نه از سوی کارشناسان، بلکه از جانب شهرداران به اشتراک گذاشته شدند، مانند: “ما هم در نشویل با این مشکل مواجه شدیم، بگذارید بگویم برای حل آن چه کردیم.”

او تا کنون بسیاری از توصیه ها و پیشنهادهایی که در سمینار مطرح شدند، به اجرا گذاشته است. “مارتی والش، شهردار بوستون توصیه کرد که من در همان روز اول جلسه ای در ارتباط با ایمنی عمومی تشکیل دهم که فکری عالی بود و من به آن عمل کردم. البته من در روز دوم این کار انجام دادم، چون رئیس پلیس در شهر نبود.”

فلین دوست داشت که سمینار طولانی تر باشد ولی گفت که: “به علت برنامه کار [شهرداران]  گرد آوردن آنها برای سه روز ممکن است دشوار باشد. من دوست داشتم می توانستم آنها را برای یک ماه دور هم جمع کنم.”