شما از نخستین روزی که به عنوان یک کودک وارد مدرسه شدید مشغول آموختن مقررات بوده اید. کجا بنشینید. چه زمانی به دستشویی بروید.چگونه با معلم و همکلاسی های خود رفتار کنید. (ازجمله آن “قاعده طلایی” که با دیگران همانطور رفتار کنید که انتظار دارید دیگران با شما رفتار کنند.”)

شما مقدار زیادی تکلیف شب داشته اید. شما با مقررات  آشنایی دارید. ولی وقتی به نقطه ای می رسید که درباره کالج فکر می کنید، و به ویژه اگر قصد داشته باشید در یک کالج ایالات متحده تحصیل کنید، ممکن است به خود بگویید که شاید باید با مقررات جدیدی آشنا شوید.

واقعیت این است که بسیاری از کالج های ایالات متحده در مورد این که چه مقرراتی باید وجود داشته باشد و مقررات چگونه به مورد اجرا گذاشته شود، مسؤلیت را مستقیما به عهده دانشجویان می گذارند.

تشریح خودگردانی

همایش حکومت دانشجویی در کالج بیرن ماور (عکس اهدایی)

هنگامی که دانشجویان برای جامعه حاضر در محیط دانشگاه مقررات وضع می کنند این کار را “خودگردانی” می نامند. جودی بالتازار، رئیس کالج بیرن ماور در پنسیلوانیا گفت: “این بدان معنی است که هر دانشجو یک شهروند کالج است. آنها مسؤلیت اداره خود را به عهده دارند.” به عنوان مثال، تنها مقررات موجود در رابطه با نحوه رفتار در سیزده خوابگاه بیرن ماور همانهایی هستند که در آغاز هر  سال [تحصیلی] با رأی ساکنان این خوابگاه ها تعیین می شوند.

در کالج گرینل در آیووا، دانشجویان از طریق چندین اصل، مانند، عقل سلیم، مسؤلیت و احترام، خود را اداره می کنند. کارن ادواردز، مدیر امور دانشجویان بین المللی در گرنل گفت: “این به معنای آن نیست که مقرراتی وجود ندارد. ولی طریقه ای که دانشجویان به کار می  بندند نه از یک نظام انضباطی، بلکه از تفکر به این موضوع است که اَعمال آنها چگونه بر دیگر افراد در جامعه و بالعکس تأثیرمی گذارد سرچشمه می گیرد.” معنای خود گردانی می تواند این باشد که دانشجویان مرتب بتوانند بر سیاست های کالج تأثیر بگذارند. در کالج بیرن ماور دانشجویان نگرانی های خود را به آگاهی مدیران می رسانند و دو بار در سال توصیه های خود را به آنها ارائه می کنند. این فرایند اخیرا به افزایش فرصت برای دانشجویان کالج  در زمینه رشته های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات، توسط مسئولان انجامیده است.

اعضای کمیته قضایی دانشگاه ویرجینیا (عکس اهدایی)

در دانشگاه ویرجینیا در شارلوت ویل، ویرجینیا، دانشجویان هنگام ورود متعهد می شوند که دروغ نگویند، تقلب نکنند و مرتکب دزدی نشوند. اگر چنین کارهایی از آنها سرزند انتظار می رود که به آن اعتراف کنند و از همکلاسی هایشان انتظار می رود که انها را به “کمیته اصول رفتار شرافتمندانه” معرفی کنند. هنگامی که دانشجویی به تخلف متهم شد، اتهام توسط دانشجویان کمیته شرافت مورد رسیدگی قرار می گیرد. اگر آنها تصمیم بگیرند که باید محاکمه ای صورت گیرد، محاکمه توسط تمامی هیئت دانشجویان برگزار می گردد.

این نظام یک سطح غیر عادی از آزادی را برای دانشجویان در زندگی تحصیلی شان امکان پذیر می سازد. فیت لیونز، یک دانشجوی ارشد که ریاست کمیته اصول رفتار شرافتمندانه را به عهده دارد و اهمیت او رو به افزایش است گفت: “تقریبا همه امتحان ها را می توان به خانه برد. من امتحانی برداشتم، از هر چند روزی که می خواستم برای گذراندن آن استفاده کردم، و توانستم آن را فقط  با قراردادنش در زیر دَرِ دفتر استاد برگردانم.”

ادعا نمی شود که  هیچیک از این ترتیبات کامل هستند. در ٢٠۱۳ دانشجویان دانشگاه ویرجینیا به تغییر اصول رفتار شرافتمندانه رأی دادند تا به نگرانی های ابراز شده از بابت قائل شدن امتیاز برای دانش آموزان متهمی که تخلفات خود را نمی پذیرفتند، نسبت آنهایی که به گناه خود اعتراف می کردند، رسیدگی شود.

تأثیرات بلند مدت

چارلی بروس، دانشجویی که در حال حاضر رئیس انجمن خودگردان کالج بیرن ماور است، فرصت های زیادی برای صحبت  با مدیران و هیئت امنای کالج داشته است. بروس گفت: “این به من کمک کرد که اعتماد به نفس بیشتری داشته باشم.”

بالتازار رئیس کالج بیرن ماور گفت: “نحوه ای که دانشجویان خود را اداره می کنند به طور کامل بر اصول رفتار اجتماعی آنان متکی است که مقرر می دارد اگر مسئله ای پیش آید، آنها همراه یکدیگر با آن مقابله کنند و برای حل مشکل به سوی دستگاه اداری ندوند.”

آنچه که در کانون خود گردانی قرار دارد این تفکر است که تربیت در کالج باید به فراسوی برنامه تحصیلی رسوخ پیدا کند و دانشجو را برای مشارکت در فرایند وضع مقررات در دنیای بزرگسالان، چه به عنوان یک رهبر سیاسی، چه عضو هیئت مدیره یک شرکت و چه شهروندی که به عنوان عاملی برای تغییر فعالیت می کند، آماده سازد.

 برای آگاهی از برنامه ریزی برای تحصیل در ایالات متحده و  بیشترین بهره برداری از آن ShareAmerica را دنبال کنید و برای شروع به تارنمای Education USA  مراجعه کنید.