پشه، پشه است، مگر نه؟ وقتی پای زیکا و دیگر بیماری هایی که پشه ناقل آنهاست در میان باشد، موضوع فرق می کند.

از میان تقریبا ۳ هزار گونه پشه، تنها دو گونه می توانند در ایالات متحده ناقل ویروس زیکا باشند؛ اما بنا بر اعلام مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ایالات متحده برآوردهای مربوط به محدوده دقیق آنها همچنان نامعلوم است.

دانشمندان می توانند جمع آوری اطلاعات بهتر درباره این حشرات مزاحم، اما مهم، را با کمک لیوان های پلاستیکی، دستمال کاغذی های قهوه ای رنگ، و دانش آموزان نوجوان کلاس زیست شناسی آغاز کنند.

دانش آموزان دوره متوسطه در سراسر کشور در چهارچوب پروژه پشه مهاجم (Invasive Mosquito Project) وزارت کشاورزی ایالات متحده درباره جمعیت های پشه مطالبی را آموخته و به پر کردن خلأ علمی موجود کمک می کنند.

آزمایش ساده، مشکل پیچیده

این آزمایش به شکل زیر انجام می شود: نخست دانش آموزان کاغذها را درون لیوان ها می گذارند، و سپس دو سوم لیوان ها را با آب پر می کنند. دانش آموزان سپس این لیوان های پلاستیکی را در فضای آزاد قرار می دهند و پس از یک هفته روی این کاغذها لکه هایی که شبیه ذره های گرد و خاک است، به وجود می آید. این ذرات شبیه گرد و خاک در واقع تخم های پشه هستند که دانش آموزان می توانند آنها را شناسایی و دسته بندی کنند.

دانش آموزان سپس یافته های خود را در یک پایگاه داده های انبوه سپاری شده، بارگذاری می کنند. انبوه سپاری از اطلاعات گروهی جوامع اینترنتی برای “توزیع” حل مسئله در سطح یک شبکه بسیار بزرگ، استفاده می کند.

لی کنستات، یک حشره شناس از وزارت کشاورزی ایالات متحده، هماهنگ کننده این برنامه است و او از هم اکنون به فکر گسترش دادن آن است. او گفت که امیدوار است تا یک پنجم مدارس ایالات متحده در سرشماری گونه های پشه مشارکت کنند. وی همچنین در نظر دارد تا طرح  های آموزشی مناسبی را برای مدارس راهنمایی، گروه های پیشاهنگی، و باشگاه های باغبانی تهیه کند.

او به آسوشیتد پرس گفت که تا کنون انبوه سپاری “در مقایسه با آن چه که ما می توانستیم به تنهایی به دست آوریم، داده های بهتری را جمع آوری کرده است.”

زیکا بیشتر در کشورهای قاره آمریکا فعال است و به چندین مورد نقص عضوهای شدید جنین مانند میکروسفالی ارتباط داده شده است.

انبوه سپاری، علاوه بر ردیابی پشه ها برای توسعه واکنش های نوآورانه به شماری از چالش های پیچیده، از تغییرات آب و هوایی گرفته تا باستان شناسی و مدل سازی پروتئین مورد استفاده قرار گرفته است.