آیا جنسیت شما سرنوشتتان را رقم می زند؟ در برخی از کشورها، دختر به دنیا آمدن به معنی زندگی در بیسوادی، سوءتغذیه، مراقبت های بهداشتی محدود، ازدواج قبل از پانزده سالگی، و بارداری اندکی پس از آن است- چه آن دختر برای بارداری آماده باشد چه نه.

١١ اکتبر، روز جهانی دختر، روزی برای کمک به دختران برای ماندن در مدارس و خلق زندگی هایی بهتر است .

پوستر روز بین المللی دختر
نمودار: دولت ایالات متحده

در ١١ اکتبر، شما می توانید به اصلاح  نابرابری هایی که دختران با آن مواجه هستند کمک کنید تا تعداد بیشتری از آنها فارغ التحصیل شوند و زندگی های بهتری برای خود بسازند. اعلامیه دختران را امضاء یا با استفاده از ابزار گروه مدافعه از جوانان از آموزش دختران دفاع کنید.