در ایالات متحده کارفرمایان باید به اعتقاد مذهبی کارکنان خود احترام بگذارند

سربازی که دستار بر سر دارد همراه با دیگر سربازان به صورت خبردار ایستاده است. (عکس از آسوشیتدپرس)
به سیمران لامبا، سرباز ارتش برای تسهیل تکالیف دینی اش اجازه داده شد ریش و دستار خود را به عنوان بخشی از اعتقادات آیین سیک علیرغم تضاد با سیاست های ارتش ایالات متحده حفظ کند. (عکس از آسوشیتدپرس)

اخیرا دو راننده سومالیایی کامیون به خاطر امتناع از حمل الکل از کارشان اخراج شدند. آنها به کمیسیون فرصت برابر شغلی(EEOC)   شکایت کردند و برنده شدند.

ایالات متحده وطن شهروندانی از ادیان متعدد است. قانون اساسی ایالات متحده برقراری یک دین رسمی یا جلوگیری از به جا آوردن فرایض هر مذهبی را منع کرده است. همچنین قانون حقوق مدنی ۱٩۶۴ که مارتین لوتر کینگ جونیور و دیگر رهبران حقوق مدنی مدافع آن بودند مقرر می دارد که کارفرمایان به طرز معقولی اعتقادات و فرایض مذهبی کارکنان خود را رعایت کنند.

به طرز معقول به معنای تمام موارد نیست، ولی بدین معنا است که اگر رعایت اعتقاد مذهبی یک کارمند برای کارفرما مشکل بزرگی ایجاد نمی کند- به عنوان مثال، اجازه دادن به رانندگان سومالیایی برای تعویض ماموریت خود با همکارانی که به حمل الکل اعتراضی ندارند- نباید از این کار خودداری کنند.

در ماه اکتبر، یک هیئت منصفه فدرال دو راننده کامیون را مستحق دریافت ٢۴۰ هزار دلار غرامت تشخیص داد.

از کار فرمایان ممکن است خواسته شود تا اعتقاد مذهبی کارکنان خود را از چندین راه، از جمله به شیوه های زیر رعایت کنند:

  • تغییر داوطلبانه شیفت کار یا تعویض آن.
  • تجدید نظر در وظایف شغلی.
  • قایل شدن استثنا در مقرارت مربوط به لباس و پوشاک مناسب .

دیوان عالی ایالات متحده اخیرا به پرونده زنی که به خاطر داشتن حجاب نتوانسته بود در یک مغازه لباس  فروشی استخدام شود به دلیل مورد تبعیض واقع شدن، رسیدگی کرد. و اخیرا یک قاضی به ارتش ایالات متحده ابلاغ کرد که باید به یک کارآموز سیک اجازه دهد که ریش و دستار خود را حفظ کند.

پس از صدور حکم به سود رانندگان کامیون، یک وکیل وابسته به کمیسیون فرصت برابر شغلی گفت: “ما از این بابت که هیئت منصفه تایید کرد که این کارمندان – و همه کارمندان- از حق به جا آوردن فرایض دینی خود، صرفنظر از این که چه هستند برخوردارند، خشنودیم.”

یک وکیل دیگر کمیسیون فرصت برابر شغلی افزود: “کارفرمایان نمی توانند انتخاب کنند کدام ادیان یا فرایض مذهبی را رعایت کنند. اگر کارفرمایی می تواند انجام فرایض مذهبی کارمندی را بدون دشواری نامناسبی تسهیل کند، در آن صورت به انجام آن موظف است. این اصلی است که در قانون استخدام فدرال برای مدتی نزدیک به پنجاه سال حفظ شده است.”