در روز ملی دوچرخه سواری تا سر کار، هزاران شاغل آمریکایی در شهرهای ایالات متحده اتومبیل های خود را رها می کنند و راه دیگری را برای رفتن به سر کار امتحان می کنند.

کارشناسان انجمن های محلی دوچرخه سواری رهبری کاروان های دوچرخه سواران را بسوی حوزه های تجاری مرکز شهرها به عهده می گیرند، توصیه های ایمنی ارائه می دهند، و مکان های توقف برای آب و خوراکی را اداره می کنند که در آنها چراغ های ایمنی پخش می کنند. این رویداد سالانه انبوهی از دوچرخه سواران رو به افزایش را در شهرهای ایالات متحده تشویق کرده است.  دوچرخه سواری یکی از راه هایی است که شهردارها برای مقابله با تغییران آب و هوا اقدام می کنند و به همه ما کمک می کنند راحت تر تنفس کنیم.

جنبش دوچرخه سواری تا سر کار

 

جنبش دوچرخه سواری تا سر کار در ایالات متحده در عرض دهه گذشته ٪۶٠ افزایش داشته است. از مزایای آن می توان مزایای مالی، بهداشتی، عملی، و محیط زیستی را نام برد:

۱- مزایای مالی: دوچرخه سواری به مراتب ارزان تر از اتومبیلرانی است. در ایالات متحده اعتبارات مالیاتی نیز به این امر کمک می کنند.

۲- مزایای بهداشتی: ورزش مرتب به دوچرخا سواران کمک می کند فرم بدنی خود را حفظ کنند.

۳- مزایای عملی: دوچرخه سواران می توانند از ترافیک پرهیز کنند و با استفاده از مستقیم ترین مسیر به مقصد خود برسند.

۴- مزایا برای محیط زیست: دوچرخه های بیشتر در جاده ها به معنای آلودگی کمتر است.

دوچرخه سواران سهم روزافزونی از رفت و آمد کنندگان در شهرهای آمریکا را به خود اختصاص می دهند.  به نمودار زیر و درصد دوچرخه سواران در شهرهای بزرگ ایالت های گوناگون آمریکا با بیش از دویست هزار نفر جمعیت توجه کنید:

پورتلند- اورگان: ٪۶٫۱

مدیسون- ویسکانسین: ٪۵٫۱

مینیاپولیس- مینه سوتا: ٪۴٫۱

بویزی- آیداهو: ٪۳٫۷

سیاتل-واشنگتن:٪۳٫۴

سان فرانسیسکو-کالیفرنیا: ٪۳٫۴

نموداری که مزایای دوچرخه سواری تا سر کار را توضیح می دهد (وزارت امور خارجه/جی. مازورسکی)
(وزارت امور خارجه/جی. مازورسکی)