در سراسر جهان ٣٦٫٧ میلیون نفر با اچ آی وی/ایدز زندگی می کنند. یک هدف جهانی پایان دادن به ایدز تا سال ۲٠٣٠ است.

شما نیز می توانید در روز اول دسامبر، روز جهانی ایدز، با ملحق شدن به کارزار اینترنتی برنامه امداد اضطراری رئیس جمهوری ایالات متحده برای ایدز (PEPFAR)، حمایت خود را نشان دهید.

زنی همراه با دو کودک (Courtesy of International AIDS Society)
بان کی مون: ” (عکس اهدایی)هدف ما ساختن جهان بهتری است،که هیچکس در آن تنها گذاشته نمی شود.”

پیشرفت ما را از ٣٥ سال پیش، زمانی که شیوع ایدز آغاز شد، تاکنون در نظر بگیرید:

مرگ و میر در ارتباط با ایدز ازاوج آن در سال ۲٠٠٥ تا کنون ٤٥ درصد کاهش یافته است.

میزان افزایش ابتلای جدید به ویروس اچ آی وی متوقف شده است، اگرچه هنوز به میزان ١٫٩ میلیون در سال تخمین زده می شود.

شمار افرادی که امسال به درمان های ضد ویروس دسترسی یافته اند به ١٨ میلیون نفر رسیده است که یک افزایش ٧٫٥ میلیون نفری از سال ٢٠١٠ را نشان می دهد.

اما به یاد داشته باشید که مهم ترین عدد صفر است. اطلاعات درباره انتقال ویروس اچ آی وی و جلوگیری از آن را بدست آورید، و سهم خود را در پایان دادن به ایدز تا سال ٢٠٣٠ انجام دهید.