در مینه سوتا، غیر مسلمانان نیز در افطار شرکت می کنند

مسلمانان و غیر مسلمانان در کنار هم افطار می خورند (عکس اهدایی)
مسلمانان و غیر مسلمانان در ناحیه سنت پال مینه سوتا برای صرف افطار گرد هم آمده اند. (عکس اهدایی)

همسایه خوبی بودن در آمریکا رسم است، و ساکنان نواحی غرب مرکزی کشور به ویژه به مهماندوستی خود افتخار می کنند. برنامه ای در مینه سوتا روحیه همسایگی خود را با دعوت از صدها غیر مسلمان به دیدار از مساجد در ماه رمضان ترویج می کند.

مادر روحانی سینتیا برانسون سوایگرت، کشیش کلیسای اسقفی اپیسکوپال که هماهنگی برنامه دلگرمی را برای شورای کلیساهای مینه سوتا به عهده دارد می گوید، برنامه دلگرمی از این نگرانی منشأ گرفت که “بسیاری از مردم [در مینه سوتا] اطلاعات کمی درباره اسلام و مسلمانان دارند.” این شورا برنامه دلگرمی را در سال ٢٠٠٥ در مشارکت با جامعه مسلمانان آمریکایی مینه سوتا که مدیر آن، امام اسد زمان، با برانسون سوایگرت برای جلب شرکت کنندگان همکاری می کند، راه اندازی کرد.

نوزده مسجد با این برنامه همکاری می کنند. مهمانان از کلیساها و کنیسه ها به دیدن آنها می آیند و به سخنرانی هایی درباره اسلام و ماه رمضان گوش می کنند، مراسم نماز را تماشا می کنند، و در افطار همسایگان مسلمان خود سهیم می شوند.

برنامه دلگرمی مهمانان را نام نویسی می کند و هر مسجد غذا ارائه می دهد. زمان می گوید غیرمسلمانان گاهی از ورود به یک مسجد هراس دارند، اما آنها متوجه می شوند که “البته در تمام طول سال از آنها استقبال می شود.”

پسربچه ای خندان در آغوش پدرش (عکس اهدایی از MAS مینه سوتا)
پسر بچه ای در یکی از مسجدهای مینه سوتا در حالیکه بازوان پدرش او را در آغوش گرفته اند با لبخند از مهمانان استقبال می کند. (عکس اهدایی)

زمان می گوید این برنامه آنقدر در میان مساجد محبوب است که “شمار مسلمانان داوطلب میزبانی از تعداد [مورد نیاز] بیشتر است. مسجدها سعی می کنند برای هر سه نفر مهمان یک میزبان داوطلب داشته باشند” تا گفتگوهای سرزنده تشویق شوند.

برانسون سوایگرت می گوید: “ضیافت های شام سرگرم کننده و پر ارزش هستند.”

زمان به نقل از یکی از مهمانان می گوید: “برنامه …بسیاری از داستان های رایج درباره اسلام و مسلمانان را برطرف کرد. مسلمانان حاضر در مجلس با کانل میل به سوالات پاسخ داده و تجربیات خود را سهیم می شدند، و من با قلبی سرشار از قدردانی و احترام عمیق برای مسلمانان و اعتقادات و رسوم آنها آنجا را ترک کردم.”

طی ماه رمضان سال ٢٠١٦ نزدیک به هزار غیرمسلمان از مساجد دیدن کردند. زمان می گوید: “بیشتر مردم تنها سعی می کنند در کنار هم زندگی کنند. من بسیار متعجب شده ام که با چه تلاش کمی برای تعامل و همدردی می توان لایه های متعدد اطلاعات نادرست و ترس را کنار زد.”

درباره ماه رمضان در آمریکا بیشتر بدانید، و ببینید مسلمانان آمریکایی چگونه زندگی و به جامعه خود خدمت می کنند.