در چنین روزی … از معلم علوم خود قدردانی کنید

مرکز فضا و دانش چابت در اوکلند، کالیفرنیا (فلیکر/تاماس هاوک)

از کشف DNA و تولید واکسن های نجاتبخش گرفته تا کاوش در مریخ، دانش در پشت سر بسیاری از اکتشافات مسحور کننده و پیشرفت های چشمگیری است مه همه ما از آنها بهره مند می شویم.

سازمان ملل متحد در تصدیق این موضوع روز 10 نوامبر را عنوان روز  جهانی دانش برای صلح و توسعه  تعیین کرده است.

امسال نوجه بر کیفیت بالای علوم در آموزش برای همه  توجه بر متمرکز است.

ابزار و  وسایلی مانند این نمایشگاه ریاضیات تعاملی که توسط سازمان ملل پشتیبانی می شود به برانگیختن کنجکاوی در دانش آموزان کمک می کنند.

با برگذاری یک رویداد در جامعه خود روز جهانی دانش را جشن بگیرید.