در یک تماس تاریخی، فضاپیمای ناسا یک سیارک را لمس می کند

(NASA/Goddard/University of Arizona)
نقاشی یک هنرمند از فضاپیمای اُسیریس- رکس ناسا هنگامیکه برای نمونه برداری از سنگ و گرد و غبار سطح سیارک بنو با استفاده از بازوی رباتیک خود آماده می شود. (NASA/Goddard/University of Arizona)

یک فضاپیمای ناسا برای نخستین بار یک سیارک را با بازوی رباتیک لمس کرد، و این دستاورد احتمالاً بررسی تاریخ شکل گیری منظومه شمسی را امکان پذیر خواهد کرد.

فضاپیمای اُسیریس- رکس (ریشه‌ها، تفسیر طیفی، شناسایی منابع، ایمنی، سنگپوش) ناسا در بیستم اکتبر بر بنو فرود آمد و با بازوی رباتیک خود از سطح این سیارک بسیار قدیمی که در حال حاضر در ۳۲۱  میلیون کیلومتری زمین قرار دارد، نمونه برداری کرد.

به گفته ناسا، عناصری که از بنو سرچشمه گرفته اند می توانند در به وجود آوردن حیات در زمین کمک کرده باشند. اگر تشخیص داده شود که نمونه های جمع آوری شده از سیارک بنو مناسب و رضایت بخش هستند، اُسیریس- رکس سنگریزه ها و گرد و غبار را ذخیره، و در مارس ۲۰۲۱ سفر خود را به زمین آغاز خواهد کرد، و طبق پیش بینی ها در ۲۰۲۳ به زمین بازخواهد گشت. در غیر این صورت ناسا دور دوم نمونه برداری را در ماه ژانویه آغاز خواهد کرد.