دفاع از اوکراین: مبارزه بنیانگذاران داتالیون با اطلاعات نادرست

Illustration of Nataliya Mykolska  and Valentina Synenka (State Dept./D. Thompson)
(State Dept./D.Thompson)

اوکراینی ها گام های جسورانه ای برای حفظ حاکمیت کشور خود بر می دارند. مجموعه مقالات ShareAmerica تحت عنوان دفاع از اوکراین، چندی از افراد خارق العاده که نمونه ای از این روحیه هستند را معرفی می کند.

مردم خارج از اوکراین نمی توانند مستقیماً جنگ را تجربه کنند، بنابراین دو کنشگر اوکراینی دیدن صحنه ها و شنیدن صداهای جنگ را امکان پذیر کردند.

ناتالیا میکولسکا چند روز پس از آغاز تهاجم تمام عیار کرملین در فوریه ۲۰۲۲ تصاویر حمله ارتش روسیه به شهرها و شهرک های سرتاسر اوکراین را در شبکه های اجتماعی منتشر کرد. وقتی مردم خواستار اطلاعات بیشتری شدند، او متوجه شد که رسانه ها به اندازه کافی جنگ را پوشش نمی دهند.

والنتینا سینیکا در آغاز جنگ با اعضای خانواده اش که در روسیه زندگی می کردند و به دلیل گزارش های نادرست دیدگاه تحریف شده ای در مورد وضعیت اوکراین داشتند، صحبت کرد.

سه روز پس از آغاز این تهاجم این دو تارنمای داتالیون را برای هم رسانی و به اشتراک گذاری تصاویر، ویدیو ها و داستان شخصی افراد درباره تأثیرات جنگ بر اوکراین را راه اندازی کردند. هدف آنها مطلع ساختن جهان درباره این تهاجم و مقابله با اطلاعات نادرست کرملین است.

میکولسکا، بنیانگذار و مدیرعامل این گروه و گرید نیوز گفت: “سلاح ما حقیقت است. ما داده ها و تصاویر را جمع آوری می کنیم تا به جهان نشان دهیم دقیقاً چه اتفاقی برای اوکراین رخ می دهد.”

 (© Vladimir Shtanko/Anadolu Agency/Getty Images)
ناتالیا میکولسکا در کیف در ۲۰۱۷

اقدامی داوطلبانه

میکولسکا معاون سابق وزیر توسعه اقتصادی و تجارت است، و سینینکا در حوزه فناوری کار می کند. آنها به دلیل تعهدشان به افزایش آگاهی درباره تأثیرات جنگ روسیه بر اوکراین و مردم این کشور، به طور داوطلبانه سایت داتالیون را اداره می کنند.

سینینکا به مجله هارپر بازار گفت: “هدف ما به اشتراک گذاری و ارائه واقعیت به مردم جهان است.” [PDF, 9.2MB]

ده ها داوطلب که همه آن ها زن بودند، فقط چند روز پس از تأسیس این گروه به تلاش ها پیوستند. پیش از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ همه این داوطلبان دور از جبهه جنگ در عرصه تجارت، مُد یا فناوری اشتغال داشتند و یا برای سازمان های غیرانتفاعی کار می کردند.

میکولسکا به فاکس نیوز گفت: “هر روز افراد بیشتری به ما مراجعه می کنند و با وجود تهدیدهای بالقوه می گویند که آماده هستند درباره تجربه هایشان در جنگ علناً صحبت کنند.

توجه به روستاهای کوچک تر

این گفته این سایت، تا ژانویه ۲۰۲۳، ۱۴۰ گزارش تأیید شده شاهدان عینی از جنگ را ثبت کرده است. این گروه مصاحبه بین شاهدان و روزنامه نگاران را تسهیل می کند. پایگاه داده شاهدان عینی جزئیات افراد و داستان هایشان را ارائه می دهد.

داتالیون هر هفته خلاصه ای از رویدادهای مربوط به جنگ را منتشر می کند. این سایت اغلب شهرک ها و روستاهای کوچک تر را که به اندازه کافی پوشش رسانه ای دریافت نمی کنند مورد توجه قرار می دهد.

بنیانگذاران رسانه ها را تشویق می کنند تا از تصاویر در این سایت استفاده کنند. آنها جنایات دولت روسیه علیه مردم و جنایات بالقوه زیست محیطی و جنگی را مستند می کنند.

در این سایت آمده است: “ما عکس ها و ویدیوهای واقعی از خط مقدم را به اشتراک می گذاریم تا جهان واقعیت ها را به ثبت برساند.”