ده دلیل برای سرمایه گذاری در امور زنان و دختران

یک دختر در حال نوشتن در دفتر یادداشت خود (کریستا فریدلی/ نان برای جهان)
(کریستا فریدلی/ نان برای جهان)

آنها مادران و دختران، خواهران، خاله ها، دخترعموها و دوستان شما هستند. غیر از این که شما آنها را دوست دارید، دلایل زیادی برای سرمایه گذاری در مسائل مربوط به آنها وجود دارد. در اینجا ده دلیل ذکر می شود:

١. یک دولت فراگیر تر. اگر مایلید میان مقامات منتخب شما نزاع کمتری پیش آید زنان را به مبارزه انتخاباتی برای کسب مقامات دولتی تشویق کنید.

طبق گزارش USAID، کشورهایی که در آنها سی در صد کرسی های سیاسی در اختیار زنان است، دارای جوامعی فراگیرتر، برخوردار تر از مساوات و دموکراتیک تر هستند.

میشل اوباما، بانوی اول در میان زنان و دختران نشسته است. (عکس آسوشیتدپرس)
میشل اوباما، بانوی اول با رهبران جوان آفریقایی دیدار می کند (عکس آسوشیتدپرس)

٢. ارائه بهتر خدمات عمومی. دفعه آینده که شما از راه های نا هموار و فقدان آب آشامیدنی احساس عصبانی شدید به یک زن رأی بدهید. طبق گزارش USAID ، مشارکت سیاسی زنان همکاری را در سراسر کشور و در امتداد خطوط قومی افزایش می دهد و پاسخگویی دولت را به شهروندان بهبود می بخشد. 

٣. تولید کشاورزی بیشتر. سازمان غذا و کشاورزی، وابسته به سازمان ملل متحد به این نتیجه رسیده که توانمند ساختن زنان کشاورز از طریق دسترسی داشتن برابر با مردان به زمین، فناوری های جدید و سرمایه می تواند محصول را تا میزان سی در صد افزایش دهد.

٤. کاهش تعداد مردم گرسنه. وقتی زنان موفق شوند، جامعه هم موفق می شود. هیچ جا این موضوع بیشتر از چرخه تولید غذا مصداق ندارد. همان گزارش سازمان غذا و کشاورزی تخمین می زند که افزایش سی درصدی محصول موجب کمتر شدن ١٥٠ میلیون نفر از مردم گرسنه خواهد بود. 

٥. افزایش قدرت خرید. همانگونه که لارنس سامرز، که زمانی رئیس بانک جهانی بود گفت:” سرمایه گذاری در آموزش دختران”  ممکن است پربازده ترین سرمایه گذاری باشد که در اختیار جهان توسعه قرار دارد.” هر یک سال دبیرستان قدرت کسب درآمد یک دختر را در آینده به میزان بیست درصد افزایش می دهد. 

٦. اقتصادهای نیرومند تر. آموزش یک دختر هنگامی که او زن شد بهره خود را به خانواده و همچنین به کشور پس می دهد. طبق گزارش USAID ، هنگامی که دختران به تعداد ده در صد بیشتر به مدرسه بروند، تولید ناخالص داخلی سه در صد افزایش پیدا می کند.

زنی که کودک خود و یک ماهی تابه بزرگ را نگهداشته است (عکس آسوشیتدپرس)
(عکس از آسوشیتدپرس)

٧. تعداد کمتر مرگ و میر کودکان. زنان تحصیل کرده بهتر می توانند از خود و کودکانشان مراقبت کنند. بنا بر گزارش یونسکو، احتمال زنده ماندن بعد از ٥ سالگی برای کودکی که از یک زن قادر به خواندن متولد می شود بیشتر است.

٨. کمتر شدن ایدز/ اچ ای وی. از نظر یونسکو، آموزش برای کُند کردن سرعت شیوع ایدز/ اچ ای وی دارای اهمیت اساسی است. دلیل آن هم این است که احتمال تن دادن دختران بهتر آموزش دیده به معاشرت های اتفاقی جنسی کمتر است.

٩. مناقشات کمتر. وقتی به زندگی زنان ارج نهاده شود، تجربیاتشان مورد توجه قرار می گیرد و صداهایشان شنیده می شود، و نتایج بهتری به بار می آید. سازمان ملل متحد از طریق عملیات پاسداری از صلح خود به این نکته پی برد که می توان با مشارکت دادن زنان در امور، از مناقشات مرگبار احتراز کرد.

١٠. افزایش صلح پایدار. زنان می توانند نقش مهمی در حرکت به سوی آشتی و بازسازی ایفا کنند. بنا بر گزارش سازمان ملل متحد، مشارکت دادن زنان در مذاکرات مربوط به حل مناقشات و کوشش های استقرار صلح به موافقتنامه هایی که در سطح وسیع تر مورد قبول قرار می گیرند و دوام بیشتری پیدا می کنند می انجامد.