یک ماه پس از وقوع زلزله ای به شدت ٧٫۸ ریشتر در ٢۵ آوریل در نپال، دولت آن کشور و جامعه بین المللی همچنان درگیر رسیدگی به پی آمدهای این فاجعه هستند، و هنوز هم کارهای بسیاری برای انجام باقی مانده است.

بنا بر تخمین های اخیر، ٢٫۸ میلیون نفر نپالی همچنان به کمک های انسان دوستانه نیازمندند، ازجمله ۸۶٠ هزار نفر که به علت از دست دادن سرپناه خود محدودیت های دسترسی و فقر، به کمک فوری محتاج هستند.

ایالات متحده در هماهنگی با دولت نپال و گروه های امدادرسانی بین المللی به مردم نیازمند در سرتاسر کشور کمک می کند. در ٢۶ مه، آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID) ۴ میلیون دلار دیگر را به حمایت از اقدامات واکنشی به این فاجعه اختصاص داد و مجموع کمک های ایالات متحده را به ۶۱ میلیون دلار رساند.

از ٢۶ مه به این سو، عملیات امدادرسانی ایالات متحده به زلزله زدگان در نپال به شرح زیر بوده است:

Nepal Earthquake_persian_5.29.15

شرکت های تجاری نیز در حال بسیج کارشناسی، امکانات و منابع برای کمک به نپال هستند. تارنمای اتاق بازرگانی ایالات متحده، میزان و دامنه این کمک ها را از طریق ردیاب کمک شرکت ها به زلزله زدگان نپال برجسته ساخته است.

شما برای کمک به مردم نپال چه کاری می توانید انجام دهید؟ آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده فهرستی از سازمان های امدادرسانی را که به حمایت شما نیاز دارند در اختیارتان می گذارد.