شیکاگو و دهلی نو، دو مرکز پرمشغله صنعت، ترابری و قدرت اقتصادی وجوه مشترک فراوانی دارند. آنها همچنین به طور رسمی خواهر خوانده اند، و از نظر فرهنگی، بازرگانی، مبادله کارشناسی در آموزش، تأسیسات زیربنایی و دیگر حوزه های مورد علاقه مشترک با یکدیگر همکاری دارند. آلودگی هوا مسئله حادی است که هردو شهر با آن روبرو هستند.

دود منظره های دورنمای شیکاگو (سمت چپ) و دهلی نو (سمت راست) را تیره کرده است. (عکس از آسوشیتد پرس)

شیکاگو و دهلی نو در سال های اخیر از نظر کیفیت هوا از سازمان های نظارت کننده آلودگی هوا نمره های پایینی گرفته اند. ولی هر دو شهر با پشتیبانی دولت های محلی و ملی در حال مقابله با این مسئله جدی هستند.

در دستور کار اقدام دوام پذیر ٢٠١٥ برای شیکاگو اعلام شده است: “راه پیش رو کوشش جمعی و فردی، دید بلندمدت و اقدام فوری را ایجاب می کند،” ولی دستور کارنتیجه گیری می کند: پاداشی که از نظر بهداشت عمومی و اقتصاد حاصل می گردد این کوشش را ارزشمند می سازد.  رام امانوئل، شهردار شیکاگو پیشنهاد کرده است که کیفیت هوا را از طریق کاستن از گازهای گلخانه ای، ایجاد کار، و در همان حال افزایش قابلیت دسترسی انرژی کار آمد و دوام پذیر بهبود بخشد.

منشاء ایجاد دود چیست؟

هوای شیکاگو از ٢٠١٢ به این سو با بستن نیروگاه برق کرافورد و یک نیروگاه دیگر که سوخت آن را زغال سنگ تشکیل می داد، و بزرگترین آلاینده های شهر به شمار می آمدند، بهتر شده است. عکس از آسوشیتد پرس)

آلودگی هوا در شیکاگو به طور عمده ناشی از خودروها و صنایع و تأسیسات زیر بنایی است که بر فناوری های قدیمی متکی هستند. در دهلی نو همین ها منابع عامل آلودگی به شمار می روند ولی در آنجا آلودگی در اثر قطع متوالی برق که موجب استفاده از مولد های دیزلی می گردد و سوزاندن زباله ها و اجاق های غذا پزی ناکارآمد که کربن سیاه تولید می کنند، تشدید می گردد.  کارخانه هایی که سوختشان را زغال سنگ تشکیل می دهد، کوره ها و کارخانه های آجرپزی نیز در سطح خطرناکی ذرات جامد و دیگر آلاینده های ناسالم را در فضا پخش می کنند.

با طرح های جدید نخست وزیر ناندرا مُدی برای کاهش آلودگی شهری، این وضع قرار است در دهلی نو دستخوش تغییر شود. مُدی در ماه ژوئن با اعلام شهرهای هوشمند در هند، برای تقاضای برنامه ریزی کارآمد تر شهری به دیگر رهبران جهانی پیوست.

شهرهای هوشمند هند به نوآوری دامن می زنند

چالش شهرهای هوشمند هند مستلزم به کاربستن بهترین روش های مورد عمل در صد شهر هند است و بنا به گفته مُدی، این اقدامی است که “در آن شهروندان مناطق شهرنشین هند می توانند به شالوده توسعه در شهر خود کمک کنند” و به سوی “توسعه شهری بر محور مردم” پیش روند.

کیفیت هوا و انرژی پاکیزه از جمله مباحثی بود که بین پرزیدنت اوباما و نارندرا مُدی، نخست وزیر هند مورد گفتگو قرار گرفت. (عکس از آسوشیتد پرس)

ترابری توأم با کارآیی، انرژی و شهرهایی که بتوان در آنها پیاده راه رفت از جمله هدف هایی هستند که مُدی به آنها اشاره کرد. وی تأکید کرد که تأمین یک زندگی خوب برای همه ساکنان “از مسؤلیت های دولت است.” هر ایالت شهرهایی را برای رقابت نامزد می کند. طرح های برنده شهرها که در آوریل ٢٠١٦ اعلام می شوند از بودجه دولت برخوردار خواهد شد.

 

دولت هند چالش شهرهای هوشمند را در مشارکت با ایالات متحده با تکیه به کمک مؤسسات نیکوکاری بلومبرگ سازمان داده است. بلومبرگ یک بنیاد غیر انتفاعی است که هدف آن بهبود وضعیت شهرها در سطح جهانی است. مایکل بلومبرگ، بنیانگذار این بنیاد و شهردار پیشین نیویورک گفت: “نخست وزیر ُمدی نقش حیاتی را تأیید می کند که شهرها می توانند در بنانهادن یک آینده نیرومند برای هند ایفا کنند، بویژه اگر نوآوری های محلی تشویق شوند و پاداش بگیرند.”

جوشوا اپتی، دانشمند آمریکایی یک دستگاه نظارت بر آلودگی هوا در یک درشکه که افراد آن را می کشند به منظور یک تحقیق مشترک به وسیله دانشگاه کالیفرنیا در برکلی و انستیتوی فناوری هند در دهلی نو نصب می کند. (عکس از آسوشیتد پرس)

سیستم نظارت بر کیفیت هوا، قابل استفاده مردم

دولت هند همچنین نمودار ملی آلودگی هوا را که از طریق هشدار با کُدهای رنگی عمل می کند به منظور افزایش آگاهی شهروندان نسبت به آلودگی هوا در ده شهر بزرگ کشور افتتاح کرد. شهرهایی که از کُد مشابهی استفاده می کنند، لس آنجلس، مکزیکو سیتی، پکن و پاریس را شامل می شوند. اطلاعات روزآمد شده  به صورت عمومی در اینترنت از طریق نرم افزاری به نام SAFAR-AIR mobile app. به معرض نمایش گذاشته می شوند.

افزایش مهاجرت به شهرهایی که از رونق اقتصادی برخوردارند آلودگی هوا را به صورت یک پدیده سرسخت هم در شیکاگو و هم در دهلی نو در آورده است. با وجود این، دولت ها صاحبان کسب و کار و ساکنان را در یافتن راه حل ها مشارکت می دهند و هوا را پاکیزه می کنند.

بهبود کیفیت هوا بر پایه شهر ها در حال قوت گرفتن است و این در حالی است که شهرداران در سرتاسر جهان در کوشش هایی مانند شهرهای C40 به منظور به اشتراک گذاشتن دانش، راهبردها و فناوری ها با هم متحد می شوند. زندگی و معیشت میلیاردها تن به موفقیت آنها وابسته است.