اپریل رایان، در یکی از مصاحبه های متعددش با C-SPAN  در ٢٠۱۵ گفت : “صندلی من در ردیف سوم، درست در وسط قرار دارد. وقتی کارم را شروع کردم در ردیف ششم بودم.”

رایان خبرنگار شبکه های رادیویی شهری آمریکا، یک رسانه متعلق به  اقلیت ها در کاخ سفید است که شنوندگان آن را آمریکایی های آفریقایی تبار تشکیل می دهند. او از سال ۱٩٩٧به این سو، برنامه رادیویی روزانه خود را زیر عنوان “گزارش کاخ سفید” ضبط کرده است و در حالیکه انتقال او از ششمین ردیف سالن کنفرانس خبری کاخ سفید به ردیف سوم ممکن است ناچیز جلوه کند، اما این امر افزایش اهمیت رسانه های تخصصی را در هیئت مطبوعاتی کاخ سفید نشان می دهد.

رایان گفت، ما اِی بی سی، سی بی اِس، یا سی اِن اِن نیستیم. ما شبکه های رادیویی آمریکا … تله موندو، روزنامه های دگرباشان جنسی و برنامه های مسیحی هستیم. ما بخشی از گروه های مختلفی هستیم که لزوما در دو ردیف اول پر شهرت جای ندارند.” با این همه او به ردیف های جلو که  جای  خبرنگاران برجسته و نامدار است نزدیکتر است تا به کسانی که در ردیف های عقب برای جلب توجه تلاش می کنند.

در حالیکه رسانه های سنتی ممکن است درباره داعش یا بنغازی سؤالاتی مطرح کنند، پرسش های رایان به روابط پلیس با جامعه، یا مالیات جدید کار که روی اقلیت ها تأثیر می گذارد مربوط می شوند.

رایان گفت: “تمرکز آنها ممکن است روی یک چیز و تمرکز شما روی چیز دیگری باشد و این خود مزیت حضور خبرنگاران را که در سالن پرسش هایشان را از دیدگاه های متفاوت مطرح می کنند، نشان می دهد.”

وجود یک دیدگاه واحد همیشه به عنوان امتیاز محسوب نمی شود. به گفته رایان، مقامات کاخ سفید گاهی از این که او را به نشست های توجیهی دعوت کنند می ترسند، چون نمی دانند او چه پرسش هایی مطرح  خواهد کرد یا مطمئن نیستند که برای پاسخ دادن به این پرسش ها آمادگی دارند.

با وجود این، جمع مخاطبان خاص رایان او را به خبرنگاری تبدیل می کند که وقتی رئیس جمهوری نیاز به برقراری ارتباط با مخاطبان آمریکایی آفریقایی تبار دارد به سراغش می آیند. و گاهی پوشش یک داستان توسط رایان سبب می شود که رسانه های بزرگ مانند سی اِن اِن، نیویورک تایمز و واشنگتن پست هم آن را منعکس کنند.

نمودار جایگاه خبرنگاران در سالن کنفرانس خبری کاخ سفید

[table id=21 /]

برخورداری از یک جایگاه در سالن کنفرانس خبری برای یک خبرنگار مهم است. هر قدر که یک خبرنگار عقب تر بنشیند، احتمال این که برای طرح سؤال او را صدا کنند کمتر می شود.  گاه نشست های توجیهی تنها فرصت هایی هستند که خبرنگاران در آنها می توانند سخنان رسمی مقامات کاخ سفید را در رابطه با اخبار روز ضبط کنند. اگر رایان به نشست توجیهی دعوت نشود، فرصت پی بردن به دیدگاه کاخ سفید درباره موضوعی که در حال پوشش دادن آن است را از دست می دهد.

این نکته باید یادآوری شود که کاخ سفید کنترل زیادی روی جمع مطبوعات ندارد. دفتر مطبوعات کاخ سفید در هماهنگی با سرویس مخفی ترتیب صدور اعتبارنامه را می دهد، ولی تصمیم در مورد این که کدام یک از خبرنگاران در نشست های توجیهی حضور پیدا کنند و به عنوان خبرنگاران کاخ سفید تعیین گردند توسط خود رسانه ها اتخاذ می شود. این انجمن روزنامه نگاران است که تصمیم می گیرد آنها کجا بنشینند.

فشارهای مالی که بعضی نشریات را مجبور می کند پوشش خبری خود را کاهش دهند و  محبوبیت روزافزون رسانه های اجتماعی باعث شده که سازمان های جدیدی به سالن کنفرانس خبری کاخ سفید راه پیدا کنند و در نتیجه هیئت مطبوعاتی کاخ سفید طی ده سال گذشته دستخوش تغییر شده است.  در مارس ٢٠۱۵، “الجزیره” و “بازفید” که نسبتا تازه وارد هستند به ترتیب در ریف های پنجم و هفتم صندلی هایی را به دست آوردند.

سؤال این است که چه مدت طول خواهد کشید تا این رسانه ها – با مخاطبان مشخصشان – در ردیف سوم به رایان محلق شوند؟