رساندن واکسن به جوامع دورافتاده در فیلیپین

(USAID/Rosana Ombao)
جیپنی های دوران جنگ جهانی دوم، در مناطق دورافتاده فیلیپین به کلینیک های سیار واکسیناسیون تبدیل شده اند. (USAID/Rosana Ombao)

در فیلیپین، جیپ‌ های رنگارنگ و طویل دوران جنگ جهانی دوم که جیپنی نامیده می شوند، عمدتاً برای حمل و نقل فیلیپینی‌ها بین شهرها و روستاهای دورافتاده استفاده می شوند. اکنون، به پاس آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID)، این جیپ ها همچنین به کلینیک های واکسیناسیون کووید-۱۹ تبدیل شده اند و به جوامع دورافتاده امید می بخشند.

آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده ۱۱ تیم واکسیناسیون سیار را در سرتاسر فیلیپین، ازجمله مناطق دورافتاره برای کمک به واکسیناسیون مردم این کشور مستقر کرده است.

برای بسیاری از سالمندان یا افراد دارای معلولیت، رفتن به مراکز رسمی واکسیناسیون می تواند چالش چشمگیری باشد. در برخی از مناطق پر جمعیت مانند کزون سیتی ، طی کردن چند کیلومتر می‌تواند دو ساعت یا بیشتر طول بکشد.

آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده کارمندان بهداشتی محلی را برای کار در کلینیک های واکسیناسیون سیار استخدام کرد و آموزش داد، جیپ های بیشتری را برای حمل و نقل فراهم کرد، برگه های اطلاعاتی را درباره واکسن ها چاپ کرد، تجهیزات حفاظت شخصی و سایر لوازم پزشکی را برای این کارمندان تهیه کرد و از آنها حمایت لجستیکی به عمل آورد. این کلینیک های سیار واکسیناسیون با مشارکت دولت های محلی، ماهیانه حدود ۱۵ هزار دوز واکسن را توزیع می کنند.

(USAID/Christina Butler)
کارکنان بهداشتی، آبگیل دایو و ویلیام مایکز در مقابل یک جیپنی. (USAID/Christina Butler)

آبگیل دایو، یک کارمند بهداشتی که به عنوان غربالگر برنامه واکسیناسیون سیار آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده در کزون سیتی کار می کند، گفت: “برنامه واکسیناسیون سیار تأثیر قابل توجهی داشته است چرا که دسترسی مردم به واکسن ها را تسهیل می کند. دیدن پیشرفتی که در راستای مبارزه با کووید-۱۹ به دلیل این واکسیناسیون ها داشته ایم، شگفت انگیز است.”

علاوه بر این کلینیک های سیار واکسیناسیون، آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده همچنین شش واحد آزمایش سیار کووید-۱۹ را در کزون سیتی مستقر کرده است که علاوه بر ۲۰ هزار آزمایشی که هر ماه توسط دولت محلی انجام می گیرند، ۶ هزار آزمایش اضافی را پوشش می‌دهند.

این مشارکت پایدار بین دولت محلی، آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده و داوطلبان در مبارزه با کووید-۱۹ به دایو و سایر کارمندان بخش بهداشت و درمان که در خط مقدم خدمت می کنند، امید می بخشد.

دایو گفت: “ما با همبستگی برای مبارزه و شکست کووید-۱۹ تلاش می کنیم. در فیلیپین این روحیه وحدت مدنی و همکاری با یکدیگر برای ریشه کن کردن این بیماری همه گیر، بایانیهان نامیده می شود.”

دایو و شریکش با همکاری دولت کزون سیتی در فقط یک روز به واکسینه کردن حدود ۱٬۱۰۰ نفر کمک کردند.

نسخه ای از این مقاله قبلاً در نشریه Exposure منتشر شده بود.