پارک های ملی ایالت متحده و مناظر جذاب و دیدنی آنها “بهترین ایده آمریکا” نامیده شده اند. چهار میلیون کاربر اینترنتی در مسابقه عکاسی ٢٠۱۴ دلیل این نامگذاری را به چشم دیدند.

بنیاد پارک ملی حمایت مالی از مسابقه عکاسی تجربه ها را به اشتراک بگذارید را به عهده گرفته است. این سازمان غیرانتفاعی برای اداره خدمات پارک ملی که توسط دولت مدیریت می شود، پول جمع آوری می کند و از آن حمایت به عمل می آورد.

عکاسان غیرحرفه ای آمریکایی ٢٢ هزار عکس برای شرکت در این مسابقه ارسال کردند. بنیاد پارک ملی در ۳٠ آوریل اسامی برندگان را اعلام کرد.

خرس قطبی و توله اش (سی. تلر، مسابقه عکاسی تجربه ها را به اشتراک بگذارید / بنیاد پارک ملی)
(سی. تلر، مسابقه عکاسی تجربه ها را به اشتراک بگذارید / بنیاد پارک ملی)

کامرون تلر با پرتره ای که از یک خرس قطبی ماده و توله اش در منظره خشک و سرد پناهگاه ملی حیات وحش در شمالگان گرفته بود، جایزه اول را به دست آورد. این عکس روی بلیط های سالانه مورد استفاده ۵٠٠ هزار نفر که از پارک های فدرال و زمین های تفریحی بازدید خواهند کرد، منتشر خواهد شد.

این عکس خیلی به موقع و درست زمانی انتخاب شد که ایالات متحده مدیریت شورای شمالگان، متشکل از هشت کشور واقع در منطقه قطب شمال را به عهده می گیرد. همزمان، محققان علمی و عوام به طور فزاینده ای این منطقه را به عنوان یک اکوسیستم منحصر به فرد و شاخص تغییرات آب و هوای زمین شناسایی می کنند.

اریک دیبریو از کالیفرنیا، با ارائه عکسی از پل گلدن گیت بریج سانفرانسیسکو جایزه دوم را دریافت کرد. این پل شهر پویای سانفرانسیسکو را به یک منطقه تفریحی، جنگسرا، سواحل و مکان های تاریخی پیوند می دهد. این عکس نشان می دهد که چگونه شهرنشینان می توانند با مناطق طبیعی در ارتباط  باقی بمانند.

جایزه سوم، یک گاومیش در منظره ای کوهستانی، رابطه گاه متلاطم کشور را با طبیعت به تصویر می کشد. جوردان مور از تگزاس عکس یک گاومیش تنها را در مقابل دریاچه یلواستون، با کوه های پوشیده از برف در پس زمینه ارسال کرده بود.

یک گاومیش در کنار دریاچه یلواستون؛ کوه در پس زمینه (جی. مور، مسابقه عکاسی تجربه ها را به اشتراک بگذارید/ بنیاد پارک
(جی. مور، مسابقه عکاسی تجربه ها را به اشتراک بگذارید/ بنیاد پارک ملی)

در قرن نوزدهم، گله های عظیم گاومیش از سرتاسر دشت های غرب کشور عبور می کردند تا اینکه شکار بی رویه جمعیت آنها را کاهش داد و نخستین مستعمره نشینان زمین هایی را که گاومیش ها در آن برای بقا پرسه می زدند و می چریدند، شخم زدند و حصارکشی کردند. شکار این گونه بیش از یک قرن پیش متوقف شد، و در حال حاضر تعدادی از گروه ها برای حفظ و احیای جمعیت گاومیش ها تلاش می کنند. شمار پراکنده آنها به ما یادآوری می کند که استفاده بی رویه از زمین می تواند موجب آسیب های غیرقابل بازگشت شود.

به چندی دیگر از برترین عکس های مسابقه پارک ملی ٢٠۱۴  و برندگان مسابقه عکاسی  تجربه ها را به اشتراک بگذارید در سال های گذشته نگاهی بیاندازید.

اگر دوست دارید از ایالات متحده دیدن کنید، اطلاعات زیادی برای کمک به شما در آمادگی یافتن، انتخاب مقصد و درخواست ویزا در اینترنت ارائه داده می شود.