(Courtesy of Fridah Okomo)
فریده اوکومو در مراسمی در ۲۰۲۲ در واشنگتن، چهل سال کوشش و دستاوردهای جنبش حقوق معلولین را جشن می گیرد. (Courtesy of Fridah Okomo)

برای فریده اوکومو اهل کنیا، دموکراسی به معنای دفاع از افراد آسیب پذیر با حمایت از حقوق آنها و شمول آنها در توسعه اقتصادی است.

اما وقتی او در یک جامعه روستایی کنیا داوطلبانه به خدمت پرداخت، پی برد که نا شنوایی و کم شنوایی چشم‌ انداز تحصیلی برخی از دانش ‌آموزان را محدود می‌کند. اوکومو به ShareAmerica گفت: “من چالش آنها را درک کردم و به حمایت از فضا و حقوق آنها و ایجاد تغییر متعهد شدم.”

امروز او برای ترویج شمولیت دانش آموزان دارای معلولیت برنامه های آموزشی را برای مربیان و دانش آموزان کنیایی توسعه می دهد.

اوکومو در سال ۲۰۲۲ در برنامه تبادل مشارکت اجتماعی (CEE) وزارت امور خارجه ایالات متحده مهارت های خود را تقویت کرد. این برنامه ۱۰۰ رهبر محلی نوظهور از ۶۹ کشور از جمله کنیا و دیگر کشورهای آفریقا را برای کار در سازمان های غیرانتفاعی به ایالات متحده آورد.

شرکت کنندگان در طول یک تجربه عملی سه ماهه، برای پیشبرد فعالیت هایشان در جوامع محلی خود در عرصه رهبری آموزش دیدند.

اوکومو با انجمن آمریکایی افراد دارای معلولیت در واشنگتن به عنوان مشاور دانش آموزان دارای معلولیت کار کرد و برای سازمان سوادآموزی  Reading Partnersداوطلبانه خدمت کرد.

او گفت: “ترویج شمول اجتماعی در مدارس، کلیشه‌ ها و پیش داوری ها در مورد افراد دارای معلولیت را از بین می برد. آموزش یک عامل مهم در پیشبرد شمول اجتماعی به ویژه در میان جوانان است.”

مقابله با اطلاعات نادرست روسیه در استونی

 (Courtesy of Susanna Veevo)
سوزانا ویوو اهل استونی، به عنوان یک شرکت کننده در برنامه مشارکت اجتماعی در نیویورک با کارشناسانی ملاقات کرد که به تحقیقات او در مورد دموکراسی کمک کردند. (Courtesy of Susanna Veevo)

سوزانا ویوو گفت که از دموکراسی در کشور زادگاهش استونی قدردانی می کند و برای دفاع از آن گام های لازم را بر می دارد.

او با یک تیم در دانشگاه هاروارد برای بررسی تأثیرات انتشار اطلاعات نادرست توسط روسیه در استونی کار می‌کند. این تیم توصیه هایی را به دولت استونی ارائه خواهد کرد و یک برنامه آموزشی برای مقابله با اطلاعات نادرست توسعه خواهد کرد.

برنامه تبادل مشارکت اجتماعی، ویوو را با شبکه ای از کارشناسان که به او در این بررسی کمک کرده اند، آشنا کرد.

ویوو گفت که بودن در کنار دیگر رهبران و مربیان مشتاق برای او فرصت ارزشمندی برای تأمل در مورد این بود که چگونه می تواند مهارت های خود را بهبود بخشد.

او به ShareAmerica گفت: “زمانی که ما از وضعیت دموکراسی در کشور خود رضایت پیدا می کنیم و دیگر برای حفظ آن تلاش نمی کنیم، آغاز رو به زوال رفتن دموکراسی است.”

او خاطر نشان کرد، از آنجایی که استونی یک دموکراسی نو پا است، این کشور می تواند بهترین عملکرد های سایر دموکراسی ها را بیاموزد و به اجرا بگذارد.

او گفت: “چیزی که در مورد دموکراسی و حقوق زنان آموختم این بود که این کار هرگز تمامی ندارد.”