رهبران گروه هفت به مقابله با تغییرات اقلیمی متعهد می شوند

ایالات متحده برای اعلام اقدامات جدید برای مقابله با تغییرات اقلیمی هم در داخل و هم در خارج از کشور، به سایر کشورهای صنعتی پیشرو در گروه هفت (G7) پیوست.

از طریق مشارکت جدید بازسازی بهتر جهان(B3W) ، کشورهای گروه هفت – کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده – برای پایان دادن به حمایت دولت از تولید زغال سنگ کاسته نشده در خارج از کشور با یکدیگرهمکاری خواهند کرد. زغال سنگ کاسته نشده انرژی است که با استفاده از زغال سنگ و بدون محدودیت های تکنولوژیکی در انتشار آلاینده های مضر تولید می شود.

پرزیدنت بایدن در ۱۳ ژوئن در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست رهبران گفت: “گذار به سوی منابع انرژی پاکیزه تر در جهان ضروری است. اگر بخواهیم تغییرات اقلیمی را شکست دهیم، این امری ضروری است.”

برای اولین بار، رهبران گروه هفت اهداف بلند مدت و کوتاه مدت خود را برای مقابله با تغییرات اقلیمی و محدود نگه داشتن گرمایش جهانی تا ۵/۱ درجه سانتیگراد هم راستا کردند. آنها همچنین توافق کردند تا سال ۲۰۳۰، ۳۰٪  از آب ها و خشکی های جهان محافظت کرده و یا آنها را به مناطق حفاظت شده تبدیل کنند.

مشارکت  B3W

علاوه بر این اقدامات، رهبران گروه هفت  از اراه اندازی یک ابتکار جدید زیرساخت جهانی را موسوم به مشارکت بازسازی بهتر جهان (B3W) خبر دادند.

دموکراسی های بزرگ جهان رهبری این مشارکت زیرساختی را بر عهده خواهند داشت. این ابتکار به ۴۰ تریلیون دلار مورد نیاز برای زیرساخت در کشورهای در حال توسعه رسیدگی خواهد کرد.

پرزیدنت بایدن گفت: “ما معتقدیم که این نه تنها برای کشورها مفید خواهد بود، بلکه برای کل جهان نیز مفید خواهد بود و نشان دهنده ارزش هایی است که دموکراسی های ما نمایندگی می کنند، نه عدم ارزش های حکومت های خودکامه.”

طرح های این مشارکت با مطابقت با توافق پاریس پیاده خواهند شد. هر زیرساختی که در کشورهای با درآمد کم تا متوسط ​​ایجاد شود پایدار و با هدف توانمندسازی زنان و دختران خواهد بود.

ایالات متحده برای اعلام اقدامات جدید برای مقابله با تغییرات اقلیمی هم در داخل و هم در خارج از کشور، به سایر کشورهای صنعتی پیشرو در گروه هفت (G7) پیوست.

از طریق مشارکت جدید بازسازی بهتر جهان(B3W) ، کشورهای گروه هفت – کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده – برای پایان دادن به حمایت دولت از تولید زغال سنگ کاسته نشده در خارج از کشور با یکدیگرهمکاری خواهند کرد. زغال سنگ کاسته نشده انرژی است که با استفاده از زغال سنگ و بدون محدودیت های تکنولوژیکی در انتشار آلاینده های مضر تولید می شود.

پرزیدنت بایدن در ۱۳ ژوئن در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست رهبران گفت: “گذار به سوی منابع انرژی پاکیزه تر در جهان ضروری است. اگر بخواهیم تغییرات اقلیمی را شکست دهیم، این امری ضروری است.”

برای اولین بار، رهبران گروه هفت اهداف بلند مدت و کوتاه مدت خود را برای مقابله با تغییرات اقلیمی و محدود نگه داشتن گرمایش جهانی تا ۵/۱ درجه سانتیگراد هم راستا کردند. آنها همچنین توافق کردند تا سال ۲۰۳۰، ۳۰٪  از آب ها و خشکی های جهان محافظت کرده و یا آنها را به مناطق حفاظت شده تبدیل کنند.

مشارکت  B3W

علاوه بر این اقدامات، رهبران گروه هفت  از اراه اندازی یک ابتکار جدید زیرساخت جهانی را موسوم به مشارکت بازسازی بهتر جهان (B3W) خبر دادند.

دموکراسی های بزرگ جهان رهبری این مشارکت زیرساختی را بر عهده خواهند داشت. این ابتکار به ۴۰ تریلیون دلار مورد نیاز برای زیرساخت در کشورهای در حال توسعه رسیدگی خواهد کرد.

پرزیدنت بایدن گفت: “ما معتقدیم که این نه تنها برای کشورها مفید خواهد بود، بلکه برای کل جهان نیز مفید خواهد بود و نشان دهنده ارزش هایی است که دموکراسی های ما نمایندگی می کنند، نه عدم ارزش های حکومت های خودکامه.”

طرح های این مشارکت در مطابقت با توافق پاریس پیاده خواهند شد. هر زیرساختی که در کشورهای با درآمد کم تا متوسط ​​ایجاد شود پایدار و با هدف توانمندسازی زنان و دختران خواهد بود.

توربین های بادی بالای کوه (© Robert F. Bukaty / AP Images)
توربین های بادی در کوه استتسون، مین در ۲۰۰۹. باد و خورشید دو منبع انرژی پاک و پایدار هستند. (© Robert F. Bukaty/AP Images)

کنار گذاشتن زغال سنگ

کشورهای گروه هفت از فناوری های سازگار با محیط زیست برای رسیدگی به انتشار آلاینده ها ناشی از مصرف زغال سنگ، بزرگترین عامل تغییرات اقلیمی در سراسر جهان استفاده خواهند کرد.

پرزیدنت بایدن گفت: “ما همچنین متعهد شدیم به طور دائمی استفاده از بودجه های دولتی برای حمایت از تولید زغال سنگ کاسته نشده در سرتاسر جهان را متوقف سازیم، و تا پایان سال جاری به  آنها پایان دهیم.”

کانادا، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده به ارائه حداکثر ۲ میلیارد دلار به صندوق سرمایه گذاری اقلیم در حمایت از انتقال از زغال سنگ به انرژی پاک در کشورهای در حال توسعه متعهد گشتند. انتظار می رود این سازمان حدود ۱۰ میلیارد دلار بودجه اضافی از طریق بانک های توسعه چندجانبه، مؤسسات مالی توسعه و بخش خصوصی جمع آوری کند.

پرزیدنت بایدن در تلاش است تا سال ۲۰۳۵ به آلودگی کربن ناشی از نیروگاه های برق در ایالات متحده پایان دهد.