روز جهانی مبارزه با تبعیض علیه دگرباشان جنسی

هر سال، روز جهانی مبارزه با همجنسگرا هراسی، ترنس‌ هراسی و دو جنس ‌هراسی (IDAHOBIT) در ۱۷ می در ۱۳۰ کشور جهان گرامی داشته می‌ شود. سازمان جهانی بهداشت در این تاریخ در ۱۹۹۰ همجنسگرایی را از فهرست اختلالات روانی خارج کرد.

جسیکا اِسترن، فرستاده ویژه وزارت امور خارجه برای پیشبرد حقوق بشر دگرباشان جنسی (+LGBTQI) می‌گوید: “چیزی که ما جشن می ‌گیریم این است که دگرباشان دیگر به ‌دلیل تمایلات جنسی، هویت جنسی، بیان یا ویژگی ‌های جنسی به عنوان بیمار روانی یا متفاوت از دیگران در نظر گرفته نمی شوند.”

او از اینکه جامعه دگرباشان همچنان با تبعیض و “نا بردباری های بسیار زیاد” مواجه است ابراز تأسف می کند، ولی می افزاید که ” ما می توانیم از طریق راه های بی شمار متحدان خوبی برای آنها باشیم.”

اِسترن به متحدان توصیه می کند از طریق راه های زیر در تمام طول سال برای حفاظت از حقوق دگرباشان تلاش کنند:

  • مبارزه برای به رسمیت شناختن جنسیت قانونی افراد ترا جنسیتی.
  • در جامعه خود مانند کلیسا، محل کار یا با اعضای خانواده در دفاع از آنها صحبت کنید.
  • با یک سازمان محلی دگرباشان داوطلب شوید یا به آن کمک کنید.
  • به نامزدهایی رأی دهید که به مسائل مربوط به دگرباشان اهمیت می دهند.
  • اطلاعات مربوط به تبعیض و خشونت علیه دگرباشان جنسی را در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

حقوق دگرباشان، حقوق بشر است

 (State Dept./D.A. Peterson)
جسیکا اِسترن، فرستاده ویژه ایالات متحده برای پیشبرد حقوق بشر افراد همجنسگرا، دو جنس گرا، تراجنسیتی، کوئیر و بیناجنس (LGBTQI+) همه را تشویق می کند تا در تبدیل جهان به مکانی بهتر برای آنها مشارکت کنند. (State Dept./D.A. Peterson)

اِسترن می گوید، پیش داوری زیان آور علیه جامعه دگرباشان هنوز وجود دارد. یک نتیجه این است که در ایالات متحده ۷۳٪ از ۳۴ هزار جوان دگرباش که مورد نظرسنجی قرار گرفتند اضطراب و ۵۸٪ افسردگی را تجربه می کنند، در مقایسه با میانگین ملی که به ترتیب ۱۱٪ و ۶٪ است.

دگرباشان در بسیاری از کشورها در خطر دستگیری خودسرانه توسط پلیس، خشونت خانگی، خشونت اوباش یا تبعیض در مدرسه/محل کار هستند. ترا جنسیتی ها به ویژه آسیب پذیر هستند: خشونت علیه آنها اغلب گزارش نمی شود، با این حال ۲۰۲۱ یکی از مرگبارترین سال های به ثبت رسیده با ۵۰ مورد مرگ و میر برای آنها بود.

اِسترن می‌گوید: “ما باید همجنسگرا هراسی، ترنس‌ هراسی و دو جنس ‌هراسی را به رسمیت بشناسیم، زیرا اگر با چنین دیدگاه ها مبارزه نکنیم دوباره به قانون تبدیل می‌شوند و جایی برای آنها در جامعه ما وجود نخواهد داشت.”

هفدهم ماه مه روز مبارزه با پیش داوری یا تبعیض علیه مردان و زنان همجنسگرا، دو جنس ‌گرا، ترا جنسیتی، و بیناجنس است. استرن می‌گوید: “همه ما فردی را می‌ شناسیم که عضو جامعه دگرباشان است. بنابراین این وظیفه تک تک افراد است از طریق هر راه ممکن تلاش کنیم تا آنها در زندگی ‌شان احساس امنیت و احترام کنند و بدانند که در برابر قانون یکسان دیده می شوند.”