برای این که ده میلیارد لامپ کم هزینه و کار آمد از نظر انرژی مورد استفاده قرار بگیرند، دولت های چند کشور باید دست به اقدام بزنند؟

پاسخ: ۲۳ دولت در آفریقا، آسیا و آمریکای شمالی، به اضافه اعضای کمیسیون اروپایی.

همه این کشورها از طریق چالش جهانی روشنایی به تسریع روند تولید و توزیع لامپ های کارآمد برای خانه ها، کسب و کارها، خیابان ها و فراتر از آن متعهد شدند.

آنها در ششمین گردهمایی وزیران برای انرژی پاکیزه (CEM6)  که در پایان ماه مه در مِریدا، مکزیک، برگزاز شد به پرداختن به این چالش متعهد شدند.

تأمین روشنایی ۱۵ درصد از برق تولید شده جهانی را مصرف می کند. تخمین زده می شود که جایگزین ساختن وسایل موجود روشنایی با فرآورده های سبزتر و پاکیزه تر، موجب تقریبا ۱٢٠ میلیارد دلار صرفه جویی در هزینه های برق و سوخت خواهد شد. این کار همچنین انتشارات گاز کربن را تا ۵۳٠ میلیون تن کاهش خواهد داد.

روشنایی بدون انتشار گازهای آلاینده به یک میلیارد نفر کمک خواهد کرد تا از دود ناسالم ناشی از لامپ های نفتی و شمع هایی که در حال حاضر مورد استفاده هستند، احتراز کنند.

برق و نور ارزان تر و پایدار تر در حال برقرار شدن در تانزانیا است و شب های این کودکان را روشن می کند. (USAID/ متیو یانگ)

بازارهای جهانی به تدریج  درهای خود را به روی فرآوردهای کار آمد تر روشنایی گشوده اند. چالش جهانی روشنایی هدف تسریع چنین گذاری را برای دستیابی به مزایای مرتبط با انرژی، و همچنین با اقتصاد و آب و هوا دنبال می کند.

پدرو هواکین کُلدول، وزیر نیروی مکزیک که میزبان این گردهمایی بود گفت: “این بر عهده ما است که انرژی تجدید پذیر با برابری، و قدرت نیرومند برای ساختن جهانی پاکیزه تر، منصفانه تر و دوام پذیر تر مترادف گردد.”

هدف های گردهمایی وزیران برای انرژی پاکیزه در تأمین روشنایی متوقف نمی شوند. اکثریت دولت های شرکت کننده برای مقابله با دومین چالش: ایجاد نظام های تولید برق که پاکیزه تر، مطمئن تر، مقاوم تر و مقرون به  صرفه تر از آنچه که اکنون مورد استفاده است باشند نیز متعهد شدند.

بنا بر اسناد گردهمایی وزیران برای انرژی پاکیزه، کاهش انتشارات ناشی از تولید برق، مبارزه با تغییرات آب و هوا و بهبود بهداشت، ازجمله هدف های چالش نظام تولید برق شمرده می شوند. نو ساختن سیستم های شبکه برق برای افزایش کارآیی در توزیع و بهره گیری از منابع پاکیزه، یکی دیگر از هدف های اساسی است.

ایالات متحده همچنین کوشش هایی را برای ارتقاء مرکز راه حل های انرژی پاکیزه، یک طرح وابسته به  گردهمایی وزیران برای انرژی پاکیزه که کمک های کارشناسانه و بدون هزینه در مورد سیاستگذاری برای انرژی پاکیزه را در اختیار بیش از ۸٠ کشور در سراسر جهان گذاشته است، اعلام داشت.

ارنست مونیز، وزیر انرژی ایالات متحده هدف های دولت اوباما را برای پیگیری یک اقتصاد مبتنی بر انرژی پاکیزه خاطر نشان ساخت. ایالات متحده در بخش های مختلف سوخت های جایگزین مانند انرژی حاصل از باد و آب و حفاظت بیشتر از محیط زیست را ترویج می کند.