روش های ابتکاری برای اعتراض مسالمت آمیز

هنگامی که دولت ها حق شهروندان خود را در ابراز آزادانه عقایدشان محدوود می کنند، این شهروندان راه های تازه ای برای ابراز نظر پیدا می کنند.

جوانان در سراسر ایران دولت خود از جمله بخاطر فیلتر کردن تلگرام که بیش از نیمی از جمعیت ایران از آن استفاده می کند، به چالش طلبیدند. آنها که امکان ابراز نظرشان در تلگرام قطع شده، شعارهای ضددولتی خود را روی اسکناس های ایرانی می نویسند، مانند شعار “دشمن ما همین جاست دروغ میگن آمریکاست.”

و حتی با وجود آنکه دولت ایران فیسبوک و توئیتر را ممنوع کرده، مردم با دورزدن موانع با روش های دیگر در رسانه های اجتماعی به مبارزه برای آینده ای بهتر ادامه می دهند.  مردم ایران با استفاده از حساب های ناشناس و هستگ #صدهزار_اسکناس_سخنگو تصاویر شعارهای خود روی اسکناس ها را در اینترنت چاپ می کنند.  هدف از این کار به شراکت گذاشتن این هشتگ برای صدهزار بار است.  یک حساب اینترنتی در توئیتر نوشته است:  “چالش پلی است از فضای مجازی به جامعه.”

دیگران از تصاویری در حمایت از اعتراض زنان به حجاب اجباری را که در عکس زیر دیده می شود استفاده می کنند.

علی فتح الله نژاد، تحلیلگر مسائل ایران در مرکز دوحه در موسسه بروکینز، یک سازمان پژوهشی در آمریکا، گفت: “مسلما در کشورهایی با رژیم های خودکامه استفاده از رسانه های اجتماعی می تواند بسیار خطرناک باشد. این همیشه یک بازی موش و گربه بین دو طرف است.  کشمکشی متداوم که این زودی ها پایان نمی یابد.”

استفاده از اسکناس یکی از راه های اعتراض در سراسر جهان بوده است.  به عنوان مثال فعالان سیاسی در سال ۲۰۱۲ در روسیه روی اسکناس های روبل روسی مهر شعارهای ضد فساد زدند.

در هند، یک گروه غیرانتفاعی بین المللی بنام ستون پنجم با انتشار اسکناس صفر روپیه یک جنبش مسالمت آمیز علیه فرهنگ فساد براه انداخت.  روی این اسکناس ها که به اسکناس پنجاه روپیه ای شباهت دارند نوشته شده “فساد را در تمام سطوح آن از بین ببرید.”  ستون پنجم سه میلیون از این اسکناس ها را منتشر کرده است و مردم را تشویق می کند آنها را به مقاماتی که خواهان رشوه هستند ارائه بدهند.

در حالیکه سرکوبی در رسانه های اجتماعی مردم ایران را مایوس می کند، فتح الله نژاد تردیدی ندارد که آنها به رساندن صدای خود ادامه خواهند داد.  او گفت:  “ایرانی ها در استفاده از فناوری بسیار خبره هستند و همیشه راهی برای دور زدن کنترل دولت بر فناوری ها پیدا می کنند.”