به گفته شاهین بابر، یک کارآگاه اسکاتلندی، مبارزه با افراط گرایی نیازمند مشارکت یک جامعه محلی است. این افسر پلیس کهنه کار گفت: “این یک ایده هدایت شده توسط پلیس نیست. این باید درون زا باشد. باید از درون جامعه محلی بیرون آمده باشد. کارهای بسیار خوب زیادی توسط بسیاری از اقشار جوامع محلی در حال انجام هستند.”

بابر و ۱۳ نفر دیگر که در کشورهایشان با افراط گرایی خشونت بار و بنیادگرایی مبارزه می کنند به تازگی در چارچوب بخشی از برنامه رهبری بازدیدکنندگان بین المللی (IVLP) وزارت امور خارجه، از ایالات متحده بازدید کردند.

شرکت کنندگان در برنامه رهبری بازدیدکنندگان بین المللی درباره تلاش های ضد افراط گرایی در ایالات متحده اطلاعات کسب کردند، شرایط زیربنایی که به افراط گرایی دامن می زنند را بررسی نمودند، در مورد چگونگی همکاری افراد جامعه آمریکا با یکدیگر برای مقاومت در برابر افراط گرایی خشونت بار گفت و گو کردند، و تلاش های مبتنی بر جوامع محلی که موجب ترویج شکیبایی می شود را بررسی نمودند.

شاهین بابر در حال گفتگو با اعضای جامعه محلی در اسکاتلند است. (دیوید پیترسون)

کریستا باوئر، یکی از شرکت کنندگان در برنامه رهبری بازدیدکنندگان بین المللی که اتریشی است، مدیر مسئول کمیته ماتهاوزن، سازمانی که با “همه انواع فاشیسم، نژادپرستی، نئونازیسم، شووینیسم، و یهودستیزی” مبارزه می کند، است.

کمیته ماتهاوزن کارگاه هایی را برای جوانان برگزار می کند که این کارگاه ها شکیبایی به وجود آورده و سرچشمه های تعصب را تجزیه و تحلیل می کند.

 

بائور گفت: “ما در مورد این که چه چیزی یک هویت را به وجود می آورد، شما چگونه یک هویت را ایجاد می کنید، چگونه به هنگام تعامل با فرهنگ های دیگر و پیروان ادیان دیگر واکنش نشان می دهید، [گفتگو می کنیم] و تلاش می کنیم تا تعصبات را به حداقل برسانیم.”

ظاهرا این روش کارگر بوده است.

او گفت: “ما بازخوردهای آموزگاران، والدین، و جوانان را در مورد دستاوردهای آنها در این کارگاه های آموزشی بررسی می کنیم و بیشتر این بازخوردها مثبت هستند.”

کارین پیترسون، یک مقام رسمی وزارت امور اجتماعی و همزیستی دانمارک، گفت که شبکه کشور متبوع او برای جلوگیری از بنیادگرا شدن جوانان شامل مدارس، مددکاران اجتماعی، و پلیس می باشد.

وی گفت که علاوه بر این شبکه، پلیس نیز رویکرد تازه ای را آزمایش می کند: به کار گیری مربیان، یعنی کسانی که جوانان می توانند برای راهنمایی به آنها مراجعه کنند.

Christa Bauer works with youth in Austria. (© David Peterson)
کریستا بائور در اتریش با جوانان کار می کند. (دیوید پیترسون)

پیترسون گفت: “ما هم اکنون در حال ساختن سپاه های ملی متشکل از مربیانی هستیم که آنها را آموزش می دهیم و همین کار را نیز با گروه دیگری که آنها را والدین مربی می نامیم، انجام می دهیم تا به این ترتیب هر یک از مناطق شهری به مربیان و والدین مربی دسترسی داشته باشد.”

بابر، بائور، و پیترسون همگی در رابطه اهمیت نقش جامعه محلی اتفاق نظر دارند. بابر می افزاید که بسیاری از گروه ها در جامعه محلی همین حالا هم در حال مبارزه با افراط گرایی هستند، فقط آنها از این نام برای مبارزه خود استفاده نکرده اند.

وی گفت: “گروه های جوامع محلی، حتی مساجد بر روی برخی از کارهای خوبی که انجام می دهند برچسب ضد افراگرایی نمی زنند. این کار عادی آنها است. این به معنای دین خوب، شهروندی خوب، و رفتار خوب است.”