رژیم ایران باید به آزار و اذیت بهائیان پایان دهد- ویدیو

از سال ۱۹۷۹، رژیم ایران جامعه بهائیان، یکی از بزرگترین گروه های اقلیت در کشور را مورد آزار و اذیت قرار داده است.

بهائیان در ایران بر اساس اتهامات دروغین به زندان انداخته شده اند، به جرم “اختلال در امنیت ملی” و “جاسوسی” متهم گشته، و از ثبت نام و تحصیل در دانشگاه ها منع شده اند.

بهائیان یکی از بزرگترین گروه های اقلیت مذهبی را در ایران تشکیل می دهند، ولی با اینحال، دین آنها در قانون اساسی کشور به رسمیت شناخته نمی شود.

آزادی مذهبی یکی از حقوق بشر است. ایالات متحده از رژیم ایران می خواهد به آزار و اذیت بهائیان پایان دهد.