زایمان ایمن تر در هند

شیوانی هنوز اسم اولین فرزندش را انتخاب نکرده است. به پاس خدمات و مراقبت‌ هایی که پس از زایمان در بیمارستان ناحیه رانچی در جارکند هند دریافت کرد، او حال می ‌تواند با آسایش خیال استراحت کند و با همسرش، آمیت سر فرصت برای انتخاب یک نام مناسب فکر کند.

بیمارستانی که او در آن زایمان کرد، در برنامه ای که توسط آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID) با همکاری وزارت بهداشت و رفاه خانواده هند تهیه شده بود، مشارکت داشت.

این ابتکار بر تأسیسات با تعداد بالای بیماران مانند بیمارستان ناحیه رانچی تمرکز داشت و شش ایالتی را که به بیشترین حمایت برای مراقبت از مادر و نوزاد نیاز دارند، از جمله جارکند را هدف قرار داد.

این برنامه الگویی را توسعه داد که از پروتکل های استاندارد، چک لیست، فرم های حسابرسی و جلسات منظم برای بهبود کیفیت استفاده می کند.

نتایج اولیه که حاکی از کاهش ۲۰ درصدی در مرده زایی و مرگ و میر نوزادان بود، دولت هند را بر آن داشت تا این رویکرد را در سراسر کشور ترویج کند.

اطلاعات بیشتر، مراقبت بهتر

پیش از این ابتکار، مستندات کمی در مورد مسائل و مشکلات وجود داشت و کارکنان بیمارستان ناحیه رانچی زیر بار حجم کار زانو خم کرده بودند.

از سال ۲۰۱۸ به این سو، خواهر ترزا و دیگر کارکنان بیمارستان در برنامه های آموزشی و تعلیمی پیرامون مراقبت با کیفیت در اتاق زایمان شرکت کرده اند. این برنامه ها توسط دولت هند ارائه داده می شوند و آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده دسترسی به کمک های فنی، شغلی و نظارتی را فراهم می سازد.

خواهر ترزا گفت: “به نظر می رسد که ما در طول یک سال به میزان ۹۰ درصدی رضایتمندی بیماران دست یافته ایم.”

 (Prakhar Rajoria/USAID)
خواهر ترزا و دیگر کارکنان بیمارستان ناحیه رانچی تکنیک هایی را برای بهداشتی نگه داشتن بیمارستان و پاسخ به بازخورد بیماران آموختند. (Prakhar Rajoria/USAID)

پرستاران بیمارستان اکنون به والدین جدید مهارت هایی مانند “مراقبت به روش کانگورویی” برای تماس پوست به پوست بین مادر و نوزاد و تنظیم دمای بدن که برای نوزادان نارس و بیمار در واحد مراقبت ویژه نوزادان حیاتی است، کمک می کنند.

کارکنان همچنین به والدین روش های ایمن تغذیه، بغل کردن، تمیز کردن، پوشک عوض کردن و مراقبت از نوزادان را می آموزند. از طریق این آموزش ها و با نزدیک ‌تر کردن فاصه بین واحدهای نگهداری از نوزادان نارس و بیمار به اتاق مراقبت، والدین حتی وقتی در بیمارستان بستری هستند نقش عملی تر و تعامل بیشتری با نوزادان خود دارند.

مشارکت مادران و اعضای خانواده در مراقبت از نوزادان در واحد مراقبت ویژه نوزادان:

  • سرعت بازگشتن نوزادان به خانه را افزایش می دهد.
  • از پیوند بین نوزاد و مادر حمایت می کند.
  • اعتماد به نفس والدین برای مراقبت از نوزادان خود پس از آوردن آنها به خانه را افزایش می دهد.

مشارکت دادن والدین جدید و به اشتراک گذاشتن مهارت‌ ها و آموزش روش های ایمن مراقبت به والدینی مانند شیوانی و آمیت کمک می‌کند تا نقش فعالی در مراقبت از نوزاد خود در بیمارستان داشته باشند. شیوانی گفت: “اینجا همه کمک دریافت می کنند و به یکدیگر کمک می کنند.”

نسخه ای از این مقاله قبلا توسط آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده منتشر شده بود. نسخه کامل را در اینجا بخوانید.