زعفران رومی نام شرکتی است که از راه تجارت به افغانستان کمک می کند

تصور بیشتر مردم از افغانستان شامل دشت های وسیع گل های بنفش رنگ نیست، اما چنین صحنه ای دقیقا همان تصوری است که کیمبرلی یانگ، کهنه سرباز ارتش ایالات متحده می خواهد بوجود آورد.

شرکت کسب و کار او، زعفران رومی که نام خود را از شاعر قرن سیزدهم اقتباس کرده است، برای صدور زعفران افغانی به بازارهای بین المللی با کشاورزان محلی همکاری می کند. این شرکت از راه یک کسب و کار پایدار، ایجاد شغل کرده و به کشاورزان محلی برای فرار از نفوذ طالبان کمک می کند.

یانگ در یک ویدیوی تبلیغاتی توضیح می دهد: “ما بر این باور هستیم که مسیر افغانستان بسوی یک آینده پایدار از طریق توانمندسازی اقتصادی مردم افغان امکان پذیر است.”

ایده راه اندازی شرکت ادویه رومی در سال۲٠١٤ پس از آنکه یانگ و دو عضو دیگر ارتش، امیلی میلر و کیث آلانیز از خدمت در افغانستان بازگشتند پیش آمد. کارول وانگ که در افغانستان برای یک برنامه توسعه بانک جهانی کار کرده بود به عنوان یک بنیانگزار دیگر به آنها ملحق شد.

این چهار بنیانگزار پس از صحبت با کشاورزان افغان متوجه شدند که افغانستان بخشی از بهترین زعفران جهان را تولید می کند و این گل های بنفش می توانند پایه و اساس یک کسب و کار باشند.  اما فرای اشتغال سازی برای خود، آنها می خواستند در افغانستان و برای کشاورزان محلی و زنان اشتغال زایی کنند تا بتوانند به کشت و تولید زعفران بپردازند.

استخدام زنان

زنان گل های زعفران را در سبد می ریزند. (عکس ازآسوشیتدپرس)
زنان افغان در مزارع زعفران حوزه گززای هرات در افغانستان کار می کنند. (عکس از آسوشیتدپرس)

زعفران گرانبهاترین ادویه آشپزی در جهان است و از کلاله گل زعفران بدست می آید. هر گل تنها سه کلاله تولید می کند و برای یک کیلوگرم زعفران به بیش از صد و پنجاه هزار گل نیاز است.

جمع آوری گل ها و کلاله ها کاری است که به ظرافت نیاز دارد و با دست انجام می شود. شکرت ادویه رومی سیصد زن را برای چیدن و پاک کردن گل ها در هرات افغانستان استخدام کرده است. به گفته آلانیز این شرکت بزرگ ترین شرکت خصوصیاستخدام کننده زنان افغان در این کشور است و زنان را برای مقام های مدیریت و کارهای دفتری نیز استخدام می کند.

استخدام زنان برای اقتصاد افغانستان حیاتی است، زیرا بررسی ها نشان می دهد هنگامی که زنان شاغل باشند اقتصادها نیز رشد سریعتری دارند و کودکان نیز از این امر بهره می برند.

زعفران: فرصتی تازه

افغانستان که هشتاد درصد جمعیت آن در بخش کشاورزی شاغل است، آب و هوا برای کشت گل های بنفش زعفران ایده آل است. زمین خشک و کم آب بهترین کیفیت زعفران در جهان را تولید می کند و بنابه موسسه بین المللی مزه و کیفیت در بروکسل کشاورزان بیش از هر محصول قانونی دیگری می توانند از آن درآمد بدست آورند.

کشت زعفران کار سختی است و بسیاری از کشاورزان افغان به بازارهای بین المللی دسترسی ندارند. بعضی از کشاورزان بجای کشت زعفران خشخاش کشت می کنند که از عناصر کلیدی هروئین است و آن را به طالبان می فروشند.  افغانستان تا نود درصد خشخاش جهان را تولید می کند.

اکنون با سرمایه گذاری شرکت ادویه رومی و افزایش تعداد رستوران ها و سوپرمارکت ها، کشاورزان زعفران به بازارهای خارجی و فرصت های بهتر برای فروش محصولات خود دسترسی پیدا می کنند.

یانگ می گوید: “زعفران بهترین راهی است که به کشاورزان افغان کمک می کند از مشکل خشخاش و تریاک و نفوذ طالبان دوری کنند.

یانگ می گوید شرکت ادویه رومی با بیش از نود کشاورز در افغانستان همکاری می کند و این تعداد هر سال در حال افزایش است. توانمندسازی کشاورزان افغان برای موفقیت درازمدت کشور حیاتی است. “من واقعا اعتقاد دارم که آنها کلید صلح و کامیابی افغانستان هستند.”