زمان اقدامات اقلیمی هم اکنون است

بنا به گزارش جدید سازمان ملل متحد، بحران اقلیمی در اثر عملکرد مخرب بشر به سرعت رو به وخامت گذاشته است، خواه جهان آماده باشد یا نه.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه ای در ۹ اوت گفت: “تازه ترین گزارش هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی (IPCC) روشن می کند که تغییرات اقلیمی یک بحران کنونی است.”

گزارش ۲۰۲۱ هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی توسط ۲۳۴ دانشمند از کشورهای سراسر جهان تهیه شده است که پس از تجزیه و تحلیل بیش از ۱۴ هزار مطالعه انجام گرفته به این نتیجه در مورد آینده سیاره مان دست یافتند.

ضروری ترین یافته این است که وضعیت اقلیمی ما در اثر نفوذ انسان از سال ۱۸۵۰ به سرعت تغییر کرده است. اثر عملکرد بشر سیاره ما را شدیداً و به طور و برگشت ناپذیر تغییر داده است و تا زمانی که انتشار دی اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه ای را در سطح جهانی به سرعت کاهش ندهیم، وضعیت بدتر نیز خواهد شد.

یافته های این گزارش مسیر تغییرات اقلیمی را نشان می دهند. آتش سوزی ها، گرمای شدید و خشکسالی بخشی از تصویر آینده اجتناب ناپذیر ما هستند. آنها همچنان شدیدتر و گسترده تر خواهند شد مگر اینکه کشورهای جهان به زودی اقدامات جمعی را پیش گیرند.

دانشمندانی که در تهیه این گزارش دست داشتند، چنین نتیجه گیری کردند که:

 • از آغاز ثبت داده ها، هر دهه گرمتر از دهه های گذشته بوده است.
 • دمای جهان حدود ۱٬۱ درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین سال های ۱۹۰۰- ۱۸۵۰ افزایش یافته است.
 • دما در ۵۰ سال گذشته سریعتر از هر دوره ۲۰ ساله در حداقل دو هزار سال گذشته افزایش یافته است.
 • یخ اقیانوس منجمد شمالی به پایین ترین سطح در بیش از ۱۵۰ سال گذشته رسیده است.
 • سطح دریاها سریعتر از هر زمان دیگر در حداقل سه هزار سال گذشته در حال افزایش است.
 • یخچال های طبیعی در سرتاسر جهان با سرعتی بی سابقه در حداقل دو هزار سال کاهش می یابد.

جهان همچنین با سرعت زیاد به سوی گرمایش زمین تا ۱٬۵ درجه سانتیگراد در چند دهه آینده پیش می رود.

با محدود کردن گرمایش می توانیم از وقوع وخیم ترین تغییرات اقلیمی جلوگیری کنیم.

 • کاهش تعداد افرادی که در موج های گرمای تهدید کننده رنج می برند.
 • محدودسازی میزان افزایش سطح دریا در صدها تا هزاران سال آینده.
 • کاهش شدت خشکسالی در مناطق خشک.
 • به حداقل رساندن تعداد گونه های جانوری و گیاهی که با خطر انقراض روبرو هستند.
 • جلوگیری از نابودی صخره های مرجانی در سراسر جهان.

برای پرداختن به هر یک از این مسائل، کشورهای جهان باید گرد هم آیند تا به صورت یکپارچه با بحران اقلیمی مقابله کنند.

مردی از یک قسمت آسیب دیده جاده عبور می کند (© Tsvangirayi Mukwazhi/AP Images)
قسمتی از جاده که توسط طوفان ایدی در نهمتاندا، موزامبیک آسیب دیده است، در ۲۲ مارس ۲۰۱۹ نشان داده شده است. گرمای بیش از اندازه در اقیانوس ها به شدت طوفان دامن زد. (© Tsvangirayi Mukwazhi/AP Images)

بلینکن گفت: “در حالیکه کشورها خود را برای بیست و ششمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل  (COP26) در گلاسکو آماده می کنند، این گزارش یادآوری آشکار است که ما باید بر اساس علم دست به اقدام زنیم. در این لحظه رهبران جهان، بخش خصوصی و افراد باید فوراً با یکدیگر عمل کرده و هر کاری را که لازم است برای محافظت از سیاره و آینده مان در این دهه و پس از آن انجام دهند.”