جان کری، وزیر امور خارجه می گوید، اثرات ناشی از تغییرات آب و هوا در همه جا احساس می شود و زمان یافتن یک راه حل جهانی فرا رسیده است.

ایالات متحده در ۳۰ نوامبر در کنفرانس سازمان ملل متحد پیرامون تغیرات آب و هوا که به عنوان COP21 نیز شناخته می شود، در پاریس به جامعه جهانی خواهد پیوست.  به گفته کری، جهان با تعیین هدف های بلندپروازانه در ارتباط با این امر می تواند گذار به یک اقتصاد متکی بر انرژی پاکیزه را امکان پذیر سازد و به کسانی که بیشترین خطر متوجه آنها است کمک کند.

“چالشی که با آن مواجه هستیم ممکن است عظیم باشد ولی به اندازه کافی نمی توانم روی این نکته تأکید کنم- این چالشی نیست که نتوان از آن عبور کرد.”

چگونه می توانید سهمی در یک راه حل جهانی برای مقابله با تغییرات آب و هوا داشته باشید؟ در اینترنت می توانید @US_Center را در توئیتر دنبال کنید و با استفاده از هشتگ های #ActOnClimate و  #AskUSCenter نظرات خود را به اشتراک بگذارید.