زنان سیاهپوست در ایالات متحده در رشته های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) پیشگام بوده اند. اما مشارکت ها و دستاوردهای آنها غالباً نادیده گرفته می شد.

برخی از این زنان عبارتند از: دکتر پاتریشیا باث، که یک دستگاه لیزر برای جراحی آب مروارید اختراع کرد؛ دکتر دوروتی براون، یکی از اولین زنان سیاهپوست که در ایالات متحده جراح شد؛ و دکتر مِی جمیسون، اولین زن سیاهپوستی که به فضا رفت.

در اینجا درباره این قهرمانان پنهان STEM بیشتر بدانید.