زنان نیجریه در دفاع از منافع خود و علیه خشونت در انتخابات به پا خاستند

زنی با لباسی به رنگ های پرچم لیبریا چتر باز شده ای را در دست دارد (عکس از آسوشیتدپرس)
شهروندان لیبریا آغاز دوره تصدی پرزیدنت اِلن جانسون سیرلیف را جشن گرفته اند. انتخابات سال ٢۰۱۱لیبریا نخستین انتخاباتی بود که در آن از اتاق گزارش وضعیت زنان استفاده شد. (عکس از آسوشیتدپرس)

در حالی که شهروندان نیجریه برای رای دادن در مارس ٢۰۱۵ در انتخاباتی که تاریخی بودنش به اثبات رسید عازم صندوق های رای بودند، ۴۰ جوان که اکثرا زن بودند در ابوجا بیست و چهارساعته به تلفن ها جواب می دادند، و در ارتباط با بروز خشونت و سرکوبی رای دهندگان اطلاع رسانی می کردند.

در این میان، ۳۰۰ ناظر انتخاباتی زن رای گیری را در ده ایالت نیجریه که به عنوان هدف مشخص شده بودند زیر نظر داشتند و بی نظمی ها را به ابوجا گزارش می دادند. یک تیم هشت نفری از زنان برجسته نیجریه، لیبریا، سیرالئون و سنگال با احزاب سیاسی و گروه های مذهبی به منظور مقابله با مخاطرات ناشی از خشونت علیه رای دهندگان و نامزدهای انتخاباتی زن به محض وقوع، همکاری داشتند.

به اتاق گزارش وضعیت زنان خوش آمدید. انتخابات نیجریه آخرین انتخابات آفریقا بود که ایده ای با قدمت چهار ساله را که در سرتاسر قاره گسترش یافته است به کار بست. اتاق گزارش وضعیت زنان که در سال ٢۰۱۱ از انتخابات پارلمانی لیبریا برای ارتقاء توسعه رهبری زنان منشاء گرفت، در سنگال، سیرالئون، مالی و گینه بیسائو تکرار شده است.

شرکت کنندگان در اتاق گزارش وضعیت زنان طی انتخابات مارس ٢۰۱۵ در نیجریه. (عکس اهدایی)
شرکت کنندگان در اتاق گزارش وضعیت زنان طی انتخابات مارس ٢۰۱۵ در نیجریه. (عکس اهدایی)

پژوهش ها نشان داده اند که زنان و کودکان به احتمال بسیار زیاد از خشونت در انتخابات، ازجمله تلاش برای جلوگیری از زنان در عمل به حق رای خود، آسیب می بینند. اتاق گزارش وضعیت زنان، زنان و جوانان را به منظور حصول اطمینان از دسترسی به صندوق های رای به کار می گیرد.

در میان میزهای اتاق گزارش وضعیت زنان در نیجریه میزی توسط نمایندگان پلیس و میز دیگری توسط نمایندگان کمیسیون مستقل انتخابات نیجریه تصدی می شد و پاسخ بی درنگ را به موارد بروز خشونت و رویدادهای مربوط به محروم ساختن رای دهندگان امکان پذیر می ساخت.

توری اکیریلی اسماعیل، معاون دادستان کل نیجریه و یکی از زنان برجسته اتاق گزارش وضعیت به زنان سازمان ملل متحد چنین گزارش داد: “اگر وضعیتی- مانند آنچه که در کشور خاصی هنگام شرکت زنان در انتخابات روی داد – در محل پیش آید و ما از پلیس پاسخ بخواهیم، از طریق یافتن واحد ویژه دولت در آن رابطه، کمیسیون مستقل انتخابات نیجریه (INEC) یا پلیس برای مقابله با وضعیت واکنش نشان می دهیم. اگر آنها در اتاق حضور داشته باشند البته اقدام با سهولت و سرعت بیشتری صورت می گیرد.

سیلوی ندوگومو وابسته به اتحادیه بین المللی زنان برای صلح و آزادی، که کار خود را با اتاق گزارش وضعیت زنان برای انتخابات نیجریه هماهنگ می کرد گفت: “زنان و جوانان نقش فعالی در حفظ آرامش، قبل، در حین وبعد از انتخابات به عهده دارند ” ندوگومو افزود، هنگامی که گروه های مدنی با سازمان های دولتی به منظور کاهش تهدیدها در قبال رای دهندگان و نامزدهای انتخاباتی همکای می کنند “تهدید به خشونت در انتخابات به فرصت برای ارتقاء صلح و دموکراسی پایدار تبدیل می شود.”