دکتر الیزابت بلک ول (کتابخانۀ ملّی پزشکی)

الیزابت بلک ول هنگامی که در ٢٣ ژانویۀ  ١٨٤٩ از کالج پزشکی ژنو در نیویورک فارغ التحصیل شد، نخستین زنی بود که در ایالات متحده به دریافت دانشنامۀ پزشکی توفیق می یافت. او بر موانع بسیاری فائق آمد. هیچ مدرسۀ پزشکی دیگر در آمریکا در آن زمان به زنان اجازه نمی داد در رشتۀ پزشکی تحصیل کنند.

بلک ول از دوست بیماری که معتقد بود یک پزشک زن بیماری او را بهتر درک خواهد کرد الهام گرفت. بلک ول که مصمم بود نقش زنان را در حرفۀ پزشکی ارتقاء دهد در صدر کلاس خود فارغ التحصیل شد، مرکز پرستاری نیویورک را برای زنان و کودکان و نخستین بیمارستان تحت مدیریت یک زن را بنیان گذاشت و یک دانشکدۀ پزشکی را برای زنان راه اندازی کرد.

امروز، پزشکان زن در بالاترین مراتب حرفۀ پزشکی به خدمت اشتغال دارند، مراقبت درمانی را برای تمامی جامعه تأمین می کنند و در سراسر جهان با چالش های جدید در عرصۀ مراقبت های درمانی مقابله می کنند.

“پیشگام بودن آسان نیست- اما چه مسحور کننده است!” – الیزابت بلک ول

به داستان الیزابت بلک ول به عنوان بخشی از مجموعه برنامه های صدای آمریکا برای آموختن زبان انگلیسی گوش کنید. اگر داستانی دربارۀ یک زن پزشک که تأثیر عمده ای در زندگی شما به جا گذاشته است دارید، می توانید در اینجا آن را به اشتراک بگذارید.