بدون زنبورهای عسل، نزدیک به یک سوم از گیاهان مورد مصرف انسان وجود نخواهد داشت. این گرده افشان های زحمتکش ممکن است کوچک باشند، اما تأثیر بسیار مهمی بر سیاره زمین دارند.

بنابراین، جای تعجب نیست که بسیاری از عبارات و اصطلاحات انگلیسی آمریکایی از عادات کاری زنبور عسل منشا می گیرند. برای مثال،  اصطلاح”،make a beeline” زمانی به کار برده می شود که کسی به سرعت و مستقیم به سمت چیزی یا هدفی حرکت می کند.

در زیر با پنج اصطلاح دیگر که با زنبو ارتباط دارند آشنا شوید:

Queen bee

معنی: فردی که در مکانی دارای بلندپایه ترین مقام است.

کاربرد محاوره ای: “Marie is used to being the queen bee with her circle of friends.”

Busy as a bee

عکس مردی که اشیاء مختلفی  را با چند دست گرفته است. (عکس از شاتراستاک)
(عکس از شاتراستاک)

معنی: خیلی مشغول بودن؛ فعال بودن؛ چند کار را باهم به سرعت انجام دادن.

کاربرد محاوره ای: “Margaret is a CEO of a major company. She’s always busy as a bee.”

The bee’s knees

معنی: یک فرد یا چیز بی نظیر.

کاربرد محاوره ای: “You brought me chocolate for no reason. You’re the bee’s knees.”

Create a buzz

نقاشی چند نفر در حال صحبت کردن (عکس از شاتراستاک)
(عکس از شاتراستاک)

معنی: هیجان ایجاد کردن؛ ایجاد علاقه به چیزی از طریق صحبت درباره آن.

کاربرد محاوره ای: “The new band’s first song created a huge buzz. As a result, the band became famous overnight.”

Have a bee in one’s bonnet

معنی: ناراحت شدن از چیزی و تمرکز بر آن.

کاربرد محاوره ای: “The teacher has a bee in his bonnet about his students’ cheating.”

بیشتر بیاموزید

ShareAmerica مجموعه مقالاتی را برای آموزش گفتگوهای روزمره، یا آشنایی با چندی از اصطلاحاتی که در آنها به غذا، تابستان و فوتبال اشاره می شود، ارائه می دهد.

تارنمای انگلیسی آمریکایی دارای منابع گوناگون رایگان برای نوآموزان و معلمان زبان انگلیسی است. مطالب آموزنده ای نیز در صفحه فیس بوک انگلیسی آمریکایی در دسترس هستند.