دستگیری و زندان غیرعادلانه به خاطر عقیده و اعتقاد [ویدیو]

زندانیان سیاسی که در سراسر جهان به دلایل غیرعادلانه در بازداشت بسر می برند تنها آزادی خود را از دست نداده اند بلکه گاهی برای سال ها از زندگی عزیزانشان نیز کنار گذاشته شده اند.

سامانتا پاور، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد با ابتکار #FreeToBeHome چهره های کسانی را که بازداشت به دلایل سیاسی بر زندگی آنها و خانواده شان تاثیر گذاشته است معرفی می کند.

پاور گفت: “زندانی کردن غیرعادلانه افراد بر اساس اعتقاد، گرایش سیاسی و یا سخنان آنها را نمیتوا ن پذیرفت. خطاب به خانواده بازداشت شدگان ما شما را فراموش نکرده ایم. ما به تلاش خود برای به گوش رساندن داستان شما و دیگران تا زمانی که کسانی که ناعادلانه دستگیر شده اند آزاد شوند تا به خانه بازگردند ادامه خواهیم داد.”