سازمان کشورهای آمریکایی ٧٢ سال دموکراسی را جشن می گیرد

SOCIAL IMAGE
سفیران کشورهای عضو سازمان OAS در ماه ژانویه در یک همایش شرکت کردند. (© Chip Somodevilla/Getty Images)

سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) ٧٢ سال است که از دموکراسی در نیمکره غربی حمایت می کند. این سازمان که در ٣۰ آوریل ١٩۴۸ تاسیس یافت، یکی از بزرگترین سازمان های چندجانبه در قاره آمریکا است.

طبق منشور سازمان کشورهای آمریکایی، این نهاد به منظور ایجاد نظم صلح و عدالت، ترویج همبستگی، تقویت همکاری، و دفاع از حق حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال” کشورهای عضو تشکیل داده شد.

امروزه، ٣۴ عضو این سازمان همچنان جهت ترویج این منافع برای تمام کشورهای منطقه با یکدیگر همکاری می کنند.

مایکل ر. پامپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده در ٢۰ مارس هنگامیکه  لوئیس الماگرو برای دومین دوره متوالی به ریاست این سازمان انتخاب گردید، اظهار داشت: “ایالات متحده به همکاری با شرکایمان در سازمان کشورهای آمریکایی برای ترویج و دفاع از دموکراسی، حقوق بشر، امنیت، و کامیابی اقتصادی برای مردم قاره آمریکا ادامه خواهد داد.”