سازمان کووید-سیترز به کارکنان خط مقدم یاری می رساند

دانشجویان آمریکایی رشته پزشکی برای کمک به کادر درمانی کووید-١٩ در رسیدگی به امور خانگی آنها داوطلبانه خدمت می کنند.

درحالیکه پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان ها ساعات بیشتری کار می کنند، افرادی که معمولاً از کودکان آنها مراقبت می کنند و در امور روزمره زندگی به آنها کمک می کنند به دلیل فاصله گذاری اجتماعی کمتر در دسترس هستند.

به همین دلیل، لاندین رابینسون و بریانا انگلسون، دو دانشجوی پزشکی دانشگاه مینه سوتا همراه با یازده دانشجوی دیگر کووید-سیترهای مینه سوتا را بنیاد نهادند. این سازمان غیرانتفاعی به کارکنان بهداشتی که به بیماران کووید-١٩ رسیدگی می کنند خدماتی مانند نگهداری از کودکان، مراقبت از حیوانات خانگی، خرید و انجام دیگر کارهای روزمره ارائه می دهد.

رابینسون گفت: “بسیاری از ما می خواهیم به کسانیکه تمام عمر به ما خدمت کردند، یاری برسانیم.”

Woman holding infant (© COVIDsitters)

لاندین رابینسون، سرپرست سازمان کووید-سیترهای مینه سوتا از فرانچسکا کووالسکی، دختر کلی کراهک و بن کووالسکی کارمند دانشکده پزشکی دانشگاه مینه سوتا نگهداری می کند. (© COVIDsitters)رابینسون گفت: “وقتی درخواستنامه آنلاین ما بارگذاری شد، یک روزه ١۲۵ درخواست برای نگهداری از کودک دریافت کردیم. نیاز فوری و ملموس بود. تا آخر ماه مارس، همه ما روزی پانزده ساعت کار کردیم تا داوطلبان و خانواده های را با یکدیگر در تماس بگذاریم.”

تا ۳۰ آوریل، ۳۸۶ داوطلب که همه از دانشجویان مقطع کارشناسی در دانشگاه مینه سوتا هستند، برای این سازمان کار می کردند. داوطلبان به ۲۴۸ خانواده در نگهداری از کودکانشان کمک کردند، از ۳۸ حیوان خانگی مراقبت کردند و به ١۵۴ خانواده برای خرید کالاهای لازم یاری رساندند.

سایر دانشجویان رشته پزشکی در سراسر کشور از اقدامات کووید-سیترز مینه سوتا مطلع شدند. اکنون ۳۰ شعبه کووید-سیترز در ۲۱ ایالت آمریکا فعالیت می کنند. دانشجویان پزشکی در کانادا، بریتانیا و سودان نیز همین ابتکار را پیش گرفته اند.

گونجان دیسای، دانشجوی سال سوم پزشکی در دانشگاه راس در باربادوس هنگام بازگشت به خانه اش در نیویورک سیتی، از فعالیت سازمان کووید-سیترز مینه سوتا مطلع شد. او می دانست که باید شعبه ای از این سازمان را در شهر خود تأسیس کند.

او گفت: “این همه گیری برای من به دلایل مختلف امری شخصی است. خواهر من پرستار است، و دائم از مشکلاتی که همکارانش در پیدا کردن کمک برای نگهداری و مراقبت از کودکانشان داشتند تعریف می کرد. و این به من انگیزه بخشید تا برای کمک به آنها دست به اقدام بزنم.”

تیم کووید-سیترز نیویورک سیتی خدماتی مانند نگهداری از کودکان، مراقبت از حیوانات خانگی، خرید و انجام دیگر کارهای روزمره، و کمک های درسی آنلاین به فرزندان کارکنان خط مقدم ارائه می دهد.

دیسای گفت: “درحالیکه ما کاملاً برای مراقبت های بالینی تعلیم ندیده ایم و آمادگی نداریم، کاری که از عهده ما برمی آید این است که به قهرمانان کادر پزشکی و بهداشتی از بابت کودکان و امور روزمره خانواده شان آسایش خیال دهیم. اینجا، نیویورک سیتی است- سرزمین مقاومت و توانایی. در دوران نیاز ما دست یاری دراز می کنیم و به یکدیگر یاری می رسانیم.”