جان کری، وزیر امور خارجه، برای کسانی که به وقوع تغییرات آب و هوا معتقد نیستند، پیام روشنی دارد: آنها با نادیده گرفتن واقعیت، امنیت خود را به خطر می اندازند.

افزایش دما، بالا رفتن سطح دریاها، و خشکسالی ها تنها بر محیط زیست اثر نمی گذارند و معیارهای زندگی را تهدید نمی کنند. آنها مناقشات اجتماعی و سیاسی را که توسط افراط گرایان با اشتیاق مورد بهره برداری  قرار می گیرند تشدید می کنند. وی در ۱٠ نوامبر در نورفولک ویرجینیا گفت: “تغییر آب و هوا خطر را چند برابر می کند.”

ایالات متحده در ۳٠ نوامبر در پاریس برای شرکت در کنفرانس تغییر آب و هوا به سرپرستی سازمان ملل متحد که بیست و یکمین کنفرانس طرف های شرکت کننده (COP21) نیز نامیده می شود، به دیگر کشورها می پیوندد. کری گفت، یک توافق بین المللی “بلندپروازانه، پایدار، و فراگیر” برای مهار کردن انتشارات کربن که موجب تغییر آب و هوا می شوند، در دسترس قرار دارد.

وی گفت: “توافقی که ما برای رسیدن به آن فعالیت می کنیم، توافقی است که ثابت خواهد کرد رهبران جهان سرانجام دامنه چالشی را که با آن رو به رو هستیم  درک کرده اند.”

کری گفت که ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری از مجموع انتشارات کربن خود کاسته است. امروز انتشارات ایالات متحده از دو دهه گذشته کمتر  است و ایالات متحده میزان استفاده خود را از انرژی تجدیدشدنی به نحو چشمگیری افزایش داده است. وی گفت، از زمانی که ایالات متحده و چین به طور مشترک تعهد خود را به کاهش انتشار گازهای آلاینده گلخانه ای اعلام کرده اند، تاکنون بیش از ۱۵٠ کشور دیگر، که عامل بروز ۹٠ درصد این آلودگی ها در جهان هستند، نیز هدف های خود را در رابطه با انتشار این گازها اعلام کرده اند.

کری گفت، ایالات متحده با کشورهای در حال توسعه همکاری می کند تا به آنها برای دوری گزیدن از منابع انرژی ارزان که مقادیر زیادی کربن تولید می کنند، و همچنین مقاوم ترشدن در برابر آثار تغییر آب و هوا، کمک می کند.

او گفت: “ما هنوز برای گذار به یک اقتصاد جهانی مبتنی بر انرژی پاکیزه و قرار دادن جهان در مسیری به مراتب امن تر و پایدارتر وقت داریم.”

وی گفت: “ما یک مسئولیت اخلاقی برای محافظت از آینده ملت و جهان خود داریم. این کار بر عهده ما است. این وظیفه ما است. ما باید آن را به درستی انجام دهیم.”

کشورهای شرکت کننده در کنفرانس COP21 دستیابی به یک توافق را برای محدود کردن انتشارگازهای گلخانه ای به اندازه ای که بتواند گرمایش زمین را زیر 2 درجه سانتیگراد نگه دارد، به عنوان هدف خود تعیین کرده اند.

وی گفت، یک توافق جهانی در زمینه آب و هوا ” یک فشنگ جادویی که تهدید پدید آمده بر اثر تغییر آب و هوا را کاملا از میان بردارد، نخواهد بود. اما حقیقت این است که بدون دستیابی به توافق در پاریس، ما قادر به از میان برداشتن آن نخواهیم بود.”

وی گفت که همه می توانند با وارد آوردن فشار مناسب بر رهبران خود در جهت دستیابی به این هدف کمک کنند.  و راه های زیاد دیگری برای کمک افراد هم وجود دارد.