سخنرانی سالانه رئیس جمهوری در رابطه با وضعیت کشور

سخنرانی سالانه پرزیدنت بوش درباره وضعیت کشور
سخنرانی سالانه پرزیدنت بوش درباره وضعیت کشور در برابر کنگره ایالات متحده(AP Photo/Ron Edmonds)

از فرماندهی کل نیروهای مسلح گرفته تا اجرای صادقانه تمامی قوانین، قانون اساسی کشور اختیارات مهمی به رئیس جمهوری واگذار می کند. اما این قانون الزاماتی را نیز مقرر می کند که یکی از آنها منحصر به فرد است: رئیس جمهوری باید “گاه به گاه در یک سخنرانی سالانه با ارائه اطلاعاتی کنگره را در جریان وضعیت کشور قرار دهد.”

به همین دلیل از زمان جورج واشنگتن به بعد بسیاری از رؤسای جمهوری سالی یکبار در برابر کنگره حضور می بابند و  نطقی ایراد می کنند. به غیر از سخنرانی مراسم تحلیف، سخنرانی وضعیت کشور چشمگیر ترین نطق رئیس جمهوری است.

با این همه، این رویداد به ندرت با آب و تاب زیاد در سخنوری همراه است.  جف شسول، نویسنده سخنرانی های پرزیدنت بیل کلینتون گفت: “خطابه سالانه واقعا در بین همه سخنرانی های ریاست جمهوری نطق عجیبی است. هیچیک از بخش های دولت نمی خواهد نادیده گرفته شود، و همه بشدت تلاش می کنند تا در این متن به آنها اشاره شود.”

به استثنای سخرانی “چهار آزادی” که پرزیدنت فرانکلن دی روزولت، در ششم ژانویه ۱۹۴۱، هنگامی که جنگ در اروپا به اوج شدت رسیده بود ایراد کرد، این سخنرانی ها معمولا فهرستی از  پیشنهادهای مختلف است.