یکی از مهمترین – و دشوارترین – گام های اولیه برای شروع یک کسب و کار، تامین سرمایه یا پول برای تحقق بخشیدن به ایده تان است. چگونگی تامین سرمایه برای کسب و کار شما می تواند تاثیر بلندمدتی روی رشد و سود بخشی آن بگذارد.

 

اینگرید واندر ولت، کارآفرین در عرصه فناوری و سرمایه گذار فرشته در کسب و کارهای نوبنیاد  توضیح می دهد: اگر شما هم مثل بسیاری از کارآفرینان جدید باشید، فکر می کنید که سرمایه گذاری خطرپذیر برایتان بهترین گزینه است. گذشته از هر چیز، جمع آوری سرمایه به معنی جستجوی “شرکایی است که از  پول فراتر می روند و آن نوع دسترسی، ارتباطات و منابعی را که می توانند ارزش شرکت شما را به طور تصاعدی افزایش دهند در اختیار دارند.”

 

برای برخی شروع کار با دارایی شخصی یا تامین مالی شخصی ممکن است به عنوان نخستین گام بهتر باشد – راهی برای ثابت کردن این که  پیش از آنکه  شما در جستجوی سرمایه گذاران رسمی باشید،  “بازار مایل است محصول شما را خریداری کند.” واندر ولت می گوید، این روش “ارزش شرکت شما را افزایش می دهد، و از مقدار دارایی خالصی که شما باید برای جذب سرمایه جدید داشته باشید می کاهد.”

 

آیا درباره این که شرکت نوبنیاد شما باید با سرمایه شخصی یا از طریق جذب سرمایه خطرپذیر راه بیافتد پرسش هایی دارید؟ پاسخ های مورد نیاز خود را در ۱٧ نوامبر از اینگرید واندر ولت؛ فیصل سهیل، سرمایه گذار خطرپذیر؛ و دیل نیروانی فایفر که با استفاده از دارایی شخصی سرمایه گذاری می کند، دریافت کنید.

ADAPTED2 GIST TechConnect Novbanner

در ساعت ۱۱ صبح به وقت شرق آمریکا (ساعت ۱۶به وقت گرینویچ) به گفتگوی اینترنتی ما بپیوندید. همچنین می توانید با استفاده از هشتگ #GISTTechConnect  پرسش های خود را از طریق توئیتر ارسال کنید.

توجه: این گفتگوی اینترنتی به زبان انگلیسی برگزار می شود.

آیا برای امتحان ایده هایتان برای کسب و کار آماده اید؟ در هفته جهانی کارآفرینی از ۱۶ تا ٢٢نوامبرشرکت کنید.