اهداء کنندگان کمک در سومین کنفرانس بین المللی تعهد کمک های انسان دوستانه به سوریه، برای تسکین رنج مردم سوریه که در بحران جاری گرفتار شده اند، ۳٫۳ میلیارد دلار ارائه کردند.

این مقدار به هیچوجه کافی نبود.

این تعهدات تقریبا ۵٠۸ میلیون دلار از جانب ایالات متحده و ۵٠٠ میلیون دلار از سوی کویت را شامل می شدند و به میلیون ها نفر کمک خواهند کرد، ولی از رقم ۸٫۴ میلیارد دلاری که سازمان ملل خواستار آن بود به مراتب کمتر است.

سامانتا پاور، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل در ۳۱ مارس در کنفرانس اهداء کنندگان کمک در کویت گفت: “بزرگترین بحران انسانی یک نسل مستلزم واکنش یک نسل است.”

دامنه وسیع بحران در سوریه- با نزدیک به ۴ میلیون پناهنده خارج از مرزها و ۱٢٫٢ میلیون نیازمند کمک در داخل کشور- توجه و پشتیبانی جهان را برای مبادرت به اقدامات انسان دوستانه ایجاب می کند.

آن ریچارد، دستیار وزیر امور خارجه برای مسائل مربوط به جمعیت، پناهندگان و مهاجرت گفت: “ما نمی توانیم این فراخوان به اقدام را نادیده بگیریم.”

شماهم می توانید برای تسکین رنج و محنت سوری ها هم در داخل سوریه و هم در کشورهای مجاور از طریق گروه هایی مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ و فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر و سازمان های غیر دولتی که نامشان را  در اینجا و نیز این پیوند خواهید یافت اقدام کنید.