سوزان آن کادی، یک زن آمریکایی آسیایی تبار ره گشا- ویدیو

سوزان آن کادی، نخستین زن آمریکایی آسیایی تبار بود که در جنگ جهانی دوم در

نیروی دریایی ایالات متحده خدمت کرد.

او سپس به نخستین افسر زن توپخانه در کل نیروهای مسلح ایالات متحده و نخستین زن آمریکایی آسیایی تبار تبدیل گشت که در نیروی دریایی ایالات به درجه ستوان دست یافت.

کادی پس از دهه ها خدمت به کشور، بازنشسته شد و به عنوان یک فعال وقت خود را صرف خدمت به جامعه کره ای- آمریکایی ها کرد.