سپاه استقبال به دانشجویان پناهنده در پردیس کالج های ایالات متحده یاری خواهد رساند

در طول دو سال گذشته آمریکایی ‌ها در سراسر کشور از متحدان افغان، جنگ زدگان اوکراینی‌ و دیگر کسانی که از ظلم و آزار و شکنجه گریخته ‌اند، حمایت فوق العاده ای ارائه کرده ‌اند.

سپاه استقبال وزارت امور خارجه که در ماه ژانویه راه اندازی شد بر همین اصل استوار است و با ایجاد برنامه ای که شهروندان آمریکایی را قادر می سازد از پناهندگان و اسکان مجدد آنها در جوامع سرتاسر ایالات متحده حمایت به عمل آورند.

و حال سپاه استقبال در پردیس دانشگاه با توجه به ظرفیت و تخصص مؤسسات آموزش عالی ایالات متحده به کالج‌ ها، دانشگاه‌ ها و جوامع آمریکایی در حمایت از دانشجویان پناهنده برای ادامه تحصیل یاری می رساند. اولین گروه از دانشجویان پناهنده که در برنامه سپاه استقبال در پردیس دانشگاه شرکت خواهند کرد برای سال تحصیلی جدید در پاییز ۲۰۲۴ تحصیلات خود را از سر خواهند گرفت.

برنامه سپاه استقبال در پردیس دانشگاه فرصتی برای دانشجویان فراهم می سازد تا استعدادهای خود را پرورش دهند، مهارت های جدید بیاموزند و در ایالات متحده یک دوره آموزشی را تکمیل کنند.

آماده سازی دانشجویان پناهنده برای موفقیت

نحوه کار این برنامه به این صورت است: یک مؤسسه آموزشی متعهد می شود که حداقل برای اولین سال تحصیلی از یک دانشجوی پناهنده با معافیت از هزینه ثبت نام و شهریه حمایت به عمل آورد. گروه ‌های حامی خصوصی دانشگاه متشکل از حداقل پنج بزرگسال بالای ۱۸ سال وابسته به این مؤسسه که شهروند ایالات متحده یا دارای اقامت دائمی هستند، حمایت علمی و اجتماعی لازم برای موفقیت دانشجوی پناهنده را فراهم می سازند.

این گروه به حمایت از این دانشجو برای حداقل یک سال متعهد می گردد و برنامه ‌ای را برای کمک به خودکفایی آن دانشجو پس از این مدت توسعه می دهد.

در حال حاضر، برنامه سپاه استقبال در پردیس دانشگاه برای شرکت پناهندگان ساکن کنیا و اردن آماده است. هدف این برنامه ایجاد ارتباط ۳۰۰ دانشجوی پناهنده به کالج ها و دانشگاه های ایالات متحده است. پرونده های دانشجویان پناهنده از طریق برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده که مسیری برای پیدا کردن یک وضعیت قانونی دائمی در ایالات متحده را پیش روی آنها می گذارد، پردازش می شوند.

تا ۶ ژوئیه، ۱۴۹ مؤسسه و سازمان با تخصص در آموزش عالی، اسکان مجدد و حقوق پناهندگان به طور علنی از سپاه استقبال در پردیس دانشگاه حمایت کرده اند.

تجربه عملی

 (© Arizona State University)
نارورو حسن (دوم از چپ)، یک پناهنده سومالیایی در دانشگاه ایالتی آریزونا، بیرون ساختمان مدرسه در تمپ، آریزونا با چند دانشجوی دیگر صحبت می کند. (© Arizona State University)

پاملا دلارگی، مدیر اجرایی آموزش برای بشریت گفت که دانشگاه ایالتی آریزونا در حال حاضر به پناهندگان، از جمله ۶۷ دانشجوی افغان که در اوت ۲۰۲۱ پس از تسخیر کابل توسط طالبان تخلیه شدند، بورسیه تحصیلی ارائه می دهد.

دلارگی گفت که کافه تریاهای این دانشگاه غذای حلال و دیگر غذاهای باب میل دانشجویان پناهنده مسلمان یا مسیحی ارتدوکس ارائه می دهند. پردیس دانشگاه در طول تعطیلات و تعطیلات تابستانی باز می ماند تا این دانشجویان همیشه مکانی برای اقامت داشته باشند.

دلارگی می‌گوید: “ایجاد یک محیط مناسب و دلپذیر برای پناهندگان اغلب محیط بهتری را برای همه ایجاد می کند. شما واقعاً به خانواده این جوانان تبدیل می شوید.”