این آخرین مقاله از یک رشته مقالات درباره اقدامات محافظت از محیط زیست در شهرهای ایالات متحده است. به مقالاتی که پیش از این درباره  شیکاگو، پیتسبرگ،  نیویورک، و پورتلند ارائه شده است مراجعه کنید.

شهرهای ایالات متحده به آزمایشگاه هایی برای پیاده کردن سیاست های نوآورانه در جهت کاستن از تغییرات آب و هوا و معکوس ساختن انحطاط  محیط زیست و حمایت از انرژی جایگزین تبدیل می شوند. به خاطر ماهیت نظام فدرال، سیاستگذاری های شهری همیشه در سطح ایالت یا در سطح ملی اتخاذ می شوند و شهرها در مرکز جنبش زیست محیطی قرار می گیرند.

در سال های دهه ۱٩٩٠، در لس آنجلس به طور مکرر درباره دود هشدار داده می شد. امروز در این شهر هوا پاکیزه تر شده است. (عکس از آسوشیتدپرس)

کاهش کربن

در نتیجه به کاربستن معیارهای فدرال و ایالتی در ارتباط با انتشار گازهای آلاینده، اتومبیل ها و اتوبوس های آمریکایی کمتر از همیشه گازهای آلاینده منتشر می کنند. ولی چندین شهر از این حد هم فراتر رفته و به صورت تجربی از منابع سوختی که میزان انتشار آنها در حد صفر است استفاده می کنند.

داخل یکی از اتوبوس های برقی لس آنجلس (عکس از آسوشیتدپرس)

لس آنجلس با داشتن بزرگترین ناوگان اتوبوس هایی که با گاز طبیعی کار می کنند – نزدیک به  ٢٫٢٠٠ واحد – در زمینه کاهش انتشار گاز کربن در سیستم حمل و نقل عمومی، در ایالات متحده نقش پیشگامی  دارد. بنا بر تخمین مقامات شهری، از زمان تبدیل سوخت اتوبوس ها به گاز طبیعی، ناوگان اتوبوس های سازگار با محیط زیست روزانه معادل ۱۳۶ هزار کیلوگرم از انتشارات را  کاهش داده اند.

لس آنجلس گام هایی فراتر از به کاربردن گاز طبیعی بر می دارد. سال گذشته این شهر یکی از پنج اتوبوس برقی را به طور آزمایشی برای رفع نیازهای جدی حمل و نقل عمومی به کار انداخت. هر اتوبوس قادر به حمل ۱٢٠ مسافر است و با هر شارژ می تواند ٢٧۵ کیلومتر  را طی کند.