خوان فلیپه هِرِرا، ملک الشعرای ایالات متحده در مصاحبه های اولیه اش با رسانه ها داستان معلمی را باز می گفت که به حرفه اش به عنوان یک شاعر شکل داد. ولی او هرگز نتوانسته بود از آن معلم به خاطر تأثیری که بر زندگی اش گذاشته بود سپاسگزاری کند.

داستان او اکنون پایان تازه ای یافته است. دقایقی پیش از این که هِرِرا با ShareAmerica صحبت کند، لیلیا سامپسون، معلم کلاس سومش که اکنون۹۴ ساله است به او تلفن کرد. هِرِرا گفت: “چندین دهه است که به دنبال گشته ام.”

هِرِرا که فرزند یک کارگر مهاجر از مکزیک است هنگامی که پسربچه بود انگلیسی مختصری صحبت می کرد و در واقع طی سال های ۱٩۵۰ در مدرسه اش در کالیفرنیا تقریبا حرف نمی زد، تا این که معلمش خانم سامپسون از او خواست تنهایی ترانه ای را به انگلیسی در مقابل کلاس بخواند.

پس از آن، معلم به ِهرِرا گفت که صدای زیبایی دارد. تحسین معلم به او الهام بخشید، و فهمید که اشاره وی به چیزی بیش از توانایی او در خواندن است. ِهرِرا گفت: “او مسیر مرا به عنوان یک نویسنده و نقش آفرین ترسیم کرد.”

school
هِرِرا در دبستان مرکزی اسکاندیدو، کالیفرنیا (عکس اهدایی)

یک فعال مدافع مهاجران، و انسانیت

هِرِرا هنگامی که در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس تحصیل می کرد از طریق برنامه ای برای دانشجویان اقلیت کم درآمد، به سیاست گرایش پیدا کرد. تجربه دانشگاهی او با دوران بعد از جنبش حقوق مدنی در سال های دهه ۱٩۶۰ مصادف، و هنگامی بود که مهاجران تأکید و افتخار خود به تاریخ فرهنگی شان را آغاز کردند. بدین ترتیب بود که  او به یک فعال مدافع مهاجران تبدیل شد.

بسیاری از اشعار و داستان های او از پیشینه مکزیکی -آمریکایی اش سرچشمه می گیرند. هِرِرا گفت: “از دیدگاه من سیاست به معنی ترسیم کامل چشم انداز انسانی شما است: داستان های شما، زبان شما و طرز نگرش شما به جهان. و همچنین به معنی صحبت درباره موانعی که هنوز پیش رو وجود دارند.”

دان شِر، سردبیر مجله شعر گفت: “اگر شما به اشعار خوان نگاه کنید، آنچه خواهید یافت همان چیزی است که هر روز در بخش اعظم کشور می شنوید، و آمیزه ای از انگلیسی و زبانی دیگر- در مورد او اسپانیایی- است.”

شِر به عنوان مثال به شعر “بگذارید به گونه ای شکوفنده گرد هم آییم” اشاره کرد که میان اسپانیایی و انگلیسی آزادانه در نوسان است.

” او شیوه گفتارهایی را که در میان کارگران کشاورزی می شنوید در هم می آمیزد و آن را به شعر تبدیل می کند.  او به انواع زبان ها و فرهنگ های گوناگون که در قالب یک کشور به هم می پیوندند رسمیت می بخشد.”

(نوار صوتی اهدایی بنیاد شعر است. شعر از مجموعه نیمی از جهان در نور گرفته شده است: اشعار جدید و برگزیده خوان فلیپه هِرِرا © خوان فلیپه هِرِرا، نشر مجدد با اجازه انتشارات دانشگاه آریزونا)