ماهیان و دیگر موجودات دریایی در معرض خطر هستند. اکنون شرکت های پرآوازه ایالات متحده برای کمک قدم پیش می گذارند.

خطر از شیوه های ماهیگیری ناپایدار ناشی می شود. کشتی های خود سر از تجهیزات ممنوعه استفاده می کنند، به بسترهای پرورش و تخم ریزی آسیب می رسانند و با صید کردن تُن ها جاندار دریایی که در تورها گرفتار می شوند ولی مطلوب بازار نیستند، زندگی این موجودات را نابود می کنند.

سی در صد از صید ماهی ها فراتر از محدویت های تعیین شده انجام می گیرد، در حالیکه ۶۰ در صد صید نیز در بیشترین ظرفیت مقرر صورت می پذیرد.

واکنش هتل ها، رستوران ها و سوپر مارکت های زنجیره ای بزرگ آمریکایی به این مسئله این بوده است که نشان داده اند تنها حاضر به عرضه ماهی هایی هستند که به طور پایدار صید شده باشند.

هتل های استاروود، هیلتون و هایت اکنون سوپ باله کوسه ماهی را از صورت غذاهای خود حذف می کنند. تقاضای روز افزون برای این غذا به کشته شدن تخمینی صد میلیون کوسه ماهی در سال می انجامد. ایالات متحده کندن باله کوسه را در آب های قلمروی خود ممنوع ساخته و بسیاری از ایالات آمریکا مالکیت باله کوسه را نیز ممنوع کرده اند.

صدها باله کوسه در حال خشک شدن در آفتاب (عکس از آسوشیتدپرس)
مقامات اکوادور در ماه مه ٢۰۱۵ صدها باله کوسه را که به طورغیر قانونی به دست آمده بودند، مصادره کرد. (عکس از آسوشیتدپرس)

هتل های هیلتون و هایت اکنون تعهد می کنند که منحصرا غذاهای دریایی را عرضه کنند که پایداری نحوه صید آن توسط شورای سرپرستی دریایی (MSC) گواهی شده باشد. شرکت های ماهیگیری که از معیارهای هوشمندانه صید MSC پیروی کنند، می توانند از برچسبی استفاده کنند که به مشتریان قول می دهد غذای آنها از ماهیگیری پایدار تأمین شده است.

سوپر مارکت های سیف وی و داروخانه های سی وی اِس، از جمله خرده فروشانی هستند که به پیروی از ضواط MSC متعهد شده اند. وال مارت، که از آن به عنوان بزرگترین ماهی در اقیانوس خرده فروشی یاد می شود نیز به این جمع پیوسته است.

شما هم می توانید کمک کنید. به دنبال مواد غذای دریایی باشید که بسته بندی آن با گواهی پایداری همراه باشد و از کسب و کارهایی حمایت کنید که از چنین رویه ای پیروی می کنند. درباره ماهگیری پایدار از طریق منبع اطلاعاتی دولت ایالات متحده FishWatch.gov آگاهی بیشتری کسب کنید. در جایی و زمانی ماهیان از شما سپاسگزاری خواهند کرد.