شمار مقامات منتخب LGBTQI+ در ایالات متحده رو به افزایش است

بر اساس یک گزارش جدید، شمار مقامات منتخب LGBTQI+ در ایالات متحده در سمت های ملی، ایالتی، و محلی همچنان رو به افزایش است.

آنیس پارکر، رئیس و مدیر عامل مؤسسه LGBTQ  ویکتوری، سازمانی که گزارش سال ۲۰۲۱ را در ماه ژوئیه منتشر کرد گفت: “طی یک سال گذشته، ما شاهد افزایش باورنکردنی تعداد دگرباشان جنسی در سمت های دولتی بودیم – آنها همچنین کل جامعه ما را نمایندگی می کنند.” پارکر، شهردار سابق هیوستون، یکی از اولین شهرداران همجنسگرا در یک شهر بزرگ ایالات متحده بود.

(State Dept./H. Efrem)

تا ژوئن ۲۰۲۱ ، تقریباً هزار مقام منتخب LGBTQI+ در ۴۹ ایالت از ۵۰ ایالت در حال خدمت بودند. این رقم نسبت ب چار سال پیش دو برابر شده و نسبت به سال ۲۰۲۰،  ۱۷٪ افزایش داشته است.

در واشنگتن، هیئت دولت بایدن- هریس (که اعضای توسط رئیس جمهوری منصوب و توسط کنگره تأیید گشتند)  متنوع ترین دولت در تاریخ ایالات متحده است.

تعداد مقامات سیاهپوستLGBTQI+  در ایالات متحده از سال گذشته ۷۵٪ افزایش یافته است –  سریعترین رشد میان همه گروه های این گزارش – و تعداد مقامات منتخب چند نژادی LGBTQI+ ۴۰٪  افزایش یافته است.

(State Dept./H. Efrem)

بر اساس این گزارش، همچنین:

  • مقامات منتخب تراجنسیتی در بیست و سه ایالت مشغول خدمت هستند.
  • برای اولین بار بین شهرداران صد شهر بزرگ ایالات متحده نمایندگی عادلانه برقرار شده است.
  • نمایندگی بین زنان تراجنسیتی ۷۱٪ افزایش یافته است.

پارکر گفت، در حالیکه این رهبران وظایفی را که رأی دهندگان به آنها سپرده اند به انجام می رسانند، و در عین حال “در تصویب قانون منع درمان تبدیلی در شوراهای شهری، مبارزه با لوایح ضد افراد ترانجنسیتی در سطح ایالتی، و تصویب قانون برابری در مجلس نمایندگان آمریکا پیشگام بوده اند.” قانون برابری که در به زودی در مجلس سنا به رأی گذاشته خواهد شد، حمایت بدون تبعیض دولت فدرال را برای دگرباشان جنسی وضع خواهد کرد.

در همین حال، گزارش مؤسسه ویکتوری نشان دهنده حضور پایدار و فزاینده LGBTQI+  در همه سطوح دولت ایالات متحده است.