کاکائو، صرفنظر از این که به شکل بسته های شکلات، کیک، پودر کاکائو و یا نوشیدنی های شکلاتی فرآوری و ارائه شود، همه مردم جهان آن را دوست دارند. به رغم تقاضای بالا، کشاورزانی که کاکائو کشت می کنند برای به دست آوردن سود به سختی تلاش می کنند.

بنا بر گزارش ابتکار بین المللی کاکائو (ICI)،  از ۱۴ میلیون نفری که در کشتزارهای کاکائو اشتغال دارند بیشترشان فقیرند؛ از این تعداد ۱٠٫۵ میلیون نفر در آفریقا زندگی می کنند. ابتکار بین المللی کاکائو با همکاری سازمان های غیردولتی، اتحادیه های کارگری، فرایند کنندگان کاکائو و شکلات سازان معروف تلاش می کنند تا استانداردهای کاری این صنعت را بهبود بخشند.

مردی در حال چیدن میوه کاکائو از درخت (عکس آسوشیتدپرس)
برخی از کارآفرینان، مانند این کشاورز در آفریقای جنوبی شکلات های ارگانیکی تولید می کنند که هم خوشمزه و هم سودآورند. (عکس آسوشیتدپرس)

بیش از ۹۵ درصد کاکائوی جهان در کشتزارهای کوچک کشت می شوند، زیرا پرورش و برداشت کاکائو به نیروی کارگر نیاز داشته و ماشینی کردن آن دشوار است. متاسفانه، بیشتر این کارگران را کودکان تشکیل می دهند.

شماری از کودکان کارگر قربانیان قاچاق انسان هستند و گاهی برای کار کردن توسط خانواده های شان فروخته می شوند.

در کشور ساحل عاج که نزدیک به نیمی از کاکائوی جهان در آنجا کاشت می شود، حدود ۲۰۰ هزار کودک در کشتزارها کار می کنند. ابتکار بین المللی کاکائو می گوید که این کودکان نیز مانند دیگر کودکان کارگر در نقاط دیگر جهان برای پشتیبانی از خانواده های شان کار می کنند. این کودکان چنانچه  پس از بلوغ از مهارت های لازم برخوردار شده و می توانستند کار و کسب خانوادگی راه بیاندازند، این تجربه اندوزی ها می تواند برای شان سودمند باشد، ولی دریغا که در اغلب موارد آنها از تحصیل محروم می مانند. همچنین اگر در معرض آلودگی با آفت کش ها قرار گرفته و یا به هنگام بریدن درختان، کارهای خطرناک انجام دهند، تندرستی شان نیز به مخاطره می افتد.

بنا بر گزارش وزارت امور خارجه، شرکت های بین المللی و برخی کشورها مانند ساحل عاج اکنون به فکر افتاده اند تا سود دهی کشاورزی کاکائو را افزایش داده و از به کارگرفتن کودکان بی نیاز شوند.

کارگری در حال جمع آوری دانه های کاکائو خشک شده در آفتاب (عکس آسوشیتدپرس)
کارگری از کشور ساحل عاج که بزرگ ترین صادر کننده کاکائو می باشد، در حال جمع آوری دانه های خشک شده برای صادرات. (عکس آسوشیتدپرس)

در ماه مه ۲۰۱۴، ۱۲ شرکت بزرگ شکلات و کاکائو طرح کاکائو را راه انداختند. این طرح، ابتکاری است “برای حفظ صنعت کاکائو و بهبود بخشیدن شرایط زندگی کشاورزان کاکائو.”

گروه طرح کاکائو می گوید، در نظر دارد که تا سال ۲۰۲۰ با آموزش ۳۰۰ هزار کشاورز در ساحل عاج و غنا و تهیه و در اختیار قراردادن لوازم اصلاح شده کاشت و کود برای آنها ” این جوامع را از راه آموزش، پایش و رصد کردن کودکان کارگر و قدرت بخشیدن به زنان، توانمند سازند.”

گروه طرح کاکائو افزود که این برنامه، کار کردن کودکان را در کشتزارهایی که به آنها کمک می شود حذف خواهد کرد. این کار سبب خواهد شد تا شمار بیشتری از کودکان بتوانند به مدرسه رفته، وضعیت حضور آنان در مدرسه و نیز کیفیت تحصیلی آنان بهبود یابد.

هم ابتکار بین المللی کاکائو و هم سازمان نیکوکاری اکسفام از این جنبش استقبال کرده و آن را “نشانه ای مثبت” از “تمرکز بخشیدن به پایش و رصد کردن کودکان کارگر” می دانند.

اگر شما شکلات دوست دارید، بدانید که هنوز شمار بسیاری از کودکان در کشتزارهای کاکائو کار می کنند. شما می توانید با افزایش سطح آگاهی و پشتیبانی به کسانی که برای این اصلاحات کار می کنند کمک کنید.