ایالات متحده سکه تازه ای با تصویر فردریک داگلاس، آمریکایی آفریقایی تبار دارد که پس از آزادی از بردگی در سال ١٨٣٨ به مبارزه علیه برده داری ودفاع از حقوق مدنی پرداخت، و سیاستمداری برجسته شد.

سکه ای با عکس مردی در حال نوشتن و خانه ای در پشت سر او (عکس از ضرابخانه ایالات متحده)
طرح نهایی سکه بیست و پنج سنتی مکان ملی تاریخی فردریک داگلاس برای سال ۲٠١٧ (عکس از ضرابخانه ایالات متحده)

چهره آشنای جورج واشنگتن، نخستین رئیس جمهوری ایالات متحده بر روی این سکه باقی است. اما پشت سکه داگلاس را پشت میز کار خود در جلوی خانه تاریخی او در واشنگتن نشان می دهد. این سکه بیست و پنج سنتی که به آن “کوارتر” نیز می گویند توسط ضرابخانه ایالات متحده ضرب شده است.

به گفته دیوید موتل از ضرابخانه ایالات متحده: “فردریک داگلاس از دوران نوجوانی به ارزش سواد و قدرت دانش پی برده بود. این سکه جدید یکی از با نفوذترین رهبران آمریکایی آفریقایی تبار قرن نوزدهم را گرامی می دارد که واژه های زیبای او کماکان الهام بخش نسل های آینده ما خواهند بود.”

خانه داگلاس در واشنگتن در سال ١٩٦۲ به عنوان یک میراث ملی تاریخی شناخته شد، به این معنی که به خاطر اهمیت تاریخی از آن محافظت می شود.

سکه بیست و پنج سنتی فردریک داگلاس بخشی از برنامه کوارترهای زیبای آمریکایی ضرابخانه ایالات متحده است، ابتکاری که پارک های ملی و میراث ملی تاریخی را گرامی می دارد.

خزانه داری ایالات متحده معرفی زنان و رنگین پوستان را در پول رایج ایالات متحده افزایش داده است. کمی پیش در اوایل سال ضرابخانه ایالات متحده سکه ویژه ای را با چهره بانوی آزادی به عنوان یک زن آمریکایی آفریقایی تبار ضرب کرد.  این سازمان در نظر دارد در سال ۲٠۲٠ اسکناس بیست دلاری را با طرح جدیدی با چهره هریت تابمن منتشر کند.