طرح تاریخی وزارت امور خارجه برای ارتقای برابری در سیاست خارجی ایالات متحده

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در ۱۴ آوریل اعلام کرد که وزارت امور خارجه ایالات متحده برای ارتقای انصاف و برابری در امور خارجی و افزایش دیدپذیری نابرابری ها ازجمله نابرابری نژادی در سطح جهانی تلاش می کند.

ارائه فرصت های برابر برای اقلیت های نژادی و جوامع محروم از اولویت های دولت بایدن- هریس در داخل و خارج از کشور است.

در ۱۴ آوریل، کاخ سفید مرحله بعدی این تلاش را با در دسترس قرار دادن “طرح اقدام برابری” آغاز کرد و در آن برنامه همه نهادهای دولتی ایالات متحده را برای پیشبرد برابری نژادی و حمایت از جوامع محروم تشریح کرد.

بلینکن گفت: “طرح اقدام برابری ما نشان دهنده یک تغییر تاریخی در نحوه انجام و اجرای دستور کاری سیاست خارجی ایالات متحده است.”

او گفت که این رویکرد جدید علاوه بر افزایش دیدپذیری نابرابری ها ازجمله نابرابری نژادی در سطح جهانی، “به اتخاد سیاست های خارجی آگاهانه تر برای رفع موانع برابری در سراسر جهان خواهد انجامید.”

ارتقای برابری از طریق سیاست خارجی

وزارت امور خارجه قبلاً چندین گام ملموس برای پیشبرد برابری از طریق سیاست خارجی ایالات متحده برداشته است و به توسعه این اقدامات ادامه خواهد داد. برخی از گام های ملموس عبارتند از:

مشارکت با کانادا و مکزیک در تعهدات سه جانبه، مانند صندوق جهانی برابری برای طرح حقوق دگرباشان جنسی، گروه کاری سه جانبه در مورد خشونت علیه زنان و دختران بومی، و مشارکت آمریکای شمالی برای شمول و برابری نژادی.

حمایت قوی از ایجاد مجمع دائمی افراد آفریقایی تبار در سازمان ملل جهت بهبود ایمنی و کیفیت زندگی نوادگان آفریقایی در سطح جهان.

گسترش جمع‌آوری داده‌ها در مورد عدالت نژادی و جوامع محروم برای گزارش قاچاق انسان ۲۰۲۲ و همکاری با کاخ سفید و ۲۰ وزارتخانه دیگر برای ادغام یک رویکرد یکپارچه مبتنی بر انصاف در سیاست‌ها و برنامه‌های ایالات متحده در مقابله با قاچاق انسان.

حمایت از تلاش‌های کلمبیا برای اجرای توافقنامه صلح ۲۰۱۶ و تأکید بر اهمیت فصل این توافقنامه در مورد قومیت ها، مهم‌ترین مکانیسم موجود برای پیشبرد شمول نژادی و قومی در کلمبیا.

اجرای اولین استراتژی ملی ترویج یکسان نگری و برابری جنسیتی که توسط دولت بایدن- هریس در ۲۰۲۱ منتشر شد. این طرح با استفاده از “رویکرد متقاطع” به دنبال شکستن موانع و توانمندسازی زنان، دختران و دگرباشان جنسی با همه تنوع شان در ایالات متحده و در سطح جهانی است.

امکان استفاده از نشانگر جنسیت “X” در گذرنامه ها برای شهروندان ایالات متحده. وزارت امور خارجه اولین نهاد دولتی ایالات متحده بود که این نشانگر را در اسناد هویتی ارائه کرد.

The word 'equity' (© Shutterstock.com)

اقدامات کلیدی

همانطور که در طرح اقدام برابری ذکر شده است، وزارت امور خارجه اقداماتی را برای پیشبرد برابری نژادی و جنسیتی در همه عملیات خود پیش خواهد گرفت، از جمله:

  • تعاملات دیپلماتیک.
  • گفتگوهای سطح بالا.
  • تلاش های چند جانبه.
  • کمک های خارجی.
  • دیپلماسی عمومی و مبادلات.
  • تدارکات و قراردادها.

تنوع در صحنه جهانی

 (© Tom Fitzsimmons; ©Alex Wong/Getty Images; State Dept./D.A. Peterson)

از چپ: سارا مینکارا، مشاور ویژه حقوق بین‌المللی معلولین؛ جاستین هانسفورد، مجمع دائمی سازمان ملل در مورد افراد آفریقایی تبار؛ و جسیکا استرن، فرستاده ویژه برای پیشبرد حقوق بشر دگرباشان جنسی. (© Tom Fitzsimmons; ©Alex Wong/Getty Images; State Dept./D.A. Peterson)چندین مقام دولتی ایالات متحده به عنوان مدافعان حقوق اقلیت ها در سراسر جهان فعالیت می کنند.

سارا مینکارا در سمت مشاور ویژه ایالات متحده در زمینه حقوق بین‌المللی معلولین خدمت می کند. او اطمینان حاصل می کند که دیپلماسی و کمک های خارجی ایالات متحده از افراد دارای معلولیت در سراسر جهان حمایت به عمل می آورند.

جسیکا استرن، در سمت فرستاده ویژه ایالات متحده برای پیشبرد حقوق بشر دگرباشان جنسی خدمت می کند و مأموریت او ترویج احترام برابر برای جامعه دگرباشان جنسی در سراسر جهان است.

جاستین هنسفورد، استاد حقوق دانشگاه هاوارد، برای دوره ۲۰۲۴-۲۰۲۲ جهت پرداختن به تبعیض نژادی برای خدمت در مجمع دائمی سازمان ملل در مورد افراد آفریقایی تبار انتخاب شد. ایالات متحده قویاً از ایجاد این مجمع حمایت کرد.

پرزیدنت بایدن در فرمان اجرایی که در نخستین روز ریاست جمهوری خود در ۲۰۲۱ در زمینه پیشبرد برابری امضا کرد، گفت: “فرصت های برابر بستر دموکراسی آمریکایی است.”